Logo Bouwend Nederland

Toekomstige statenleden Utrecht kijken samen vooruit

Zondag 19 februari 2023

Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur organiseerden we vrijdag 17 februari een werkbezoek voor kandidaat-statenleden van de provincie Utrecht. De provincie heeft duidelijk ambities op het vlak van bouw en infra en daar kleven ook uitdagingen aan. De politiek en onze leden kunnen elkaar versterken om grote thema's zoals woningbouw, infra, duurzaamheid en tekorten op de arbeidsmarkt samen aan te pakken.

Aanwezig waren Hans Adriani (PvdA), Gudo Borger (D66), Arjen Draisma (CDA), Mieke Hoek (50Plus), Ronnie Hossain (VVD), Dimf Kerkhoff (BBB), Kees Oskam (GroenLinks), Tim Schipper (SP), Bertrick van den Dikkenberg (SGP), Anton Verleun (BBB), Rene Dercksen (BVNZ) en Vincent Janssen (VVD).

De nieuwe onderwijsboulevard van MBO Utrecht is een perfect decor om actuele thema's te bespreken. Pascal Scholtius, Clusterdirecteur MBO Utrecht, en Yolanda van Rijswijk, Adjunct Directeur Dura Vermeer Renovatie Midden West, vertelden trots over de nieuwe faciliteiten. Tijdens een rondleiding blijkt hoe Dura Vermeer met een slimme combinatie van bestaande gebouwen en nieuwbouw een inspirerende onderwijsomgeving heeft gebouwd. De ideale omstandigheden om de bouwers van de toekomst op te leiden. Dura Vermeer heeft bij dit project stagiaires van het MBO ingezet.

Sneller bouwen

Het is overduidelijk dat er op het gebied van woningbouw en duurzaamheid uitdagingen liggen. Uit een door Invior, in opdracht van ons, uitgevoerd kiezersonderzoek in Utrecht blijkt dat ook de kiezers dit erkennen. Zij zien wel dat de ambities voor de versnelling van de woningbouw achterblijven bij de realiteit. De tevredenheid over het woningaanbod is niet hoog. Er is een duidelijke roep om sneller te bouwen. Hierbij is het opvallend dat een huis met een tuin de voorkeur heeft, terwijl veel plannen in Utrecht zich richten op appartementen.

Innovatie stimuleren

Duurzaamheid heeft zeker de aandacht van kiezers. Om dit concreet te maken, is het wel zaak dat opdrachtgevers dit meenemen in hun aanbesteding. Bijvoorbeeld met de vraag voor emissieloos bouwen. Want dan kan de markt voor de langere termijn investeren in innovatie en zijn deze investeringen ook rendabel. Er zit momenteel al veel kennis en ervaring in de markt, en samen is het mogelijk echte stappen naar een toekomstbestendig Utrecht te zetten.

Extra bouwlocaties

Otto Telkamp van het EIB geeft de politici meer inzicht in de lokale bouweconomie van Utrecht. De ambitie om de komende jaren 83.500 woningen te bouwen, staat onder druk. Zo blijft het aantal vergunningen gelijk, terwijl de hoeveelheid woningen echt moet groeien. Om de vaart erin te houden is het van belang extra locaties te ontwikkelen. De nadruk ligt nu nog vooral op binnenstedelijke herontwikkeling en grootschalige locaties. Parallel hieraan is het verstandig ook de potentie van kleinschalige groene locaties aan de randen van bebouwing te onderzoeken, het zogenaamde 'straatje erbij'.

Slimme infraprojecten

Op infragebied heeft Utrecht ook een flinke opgave voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Omdat investeringsruimte beperkt is, moeten budgetten slim worden ingezet. Hierbij biedt de combinatie van standaardisatie en efficiënt bouwen kansen om meer projecten te doen en de kwaliteit van de infrastructuur op niveau te houden. Verduurzaming staat vanzelfsprekend hoog op de agenda in Utrecht. De stikstofuitstoot moet verder naar beneden en de opwekking van duurzame energie omhoog. Dit vereist de juiste keuzes met behoud van draagvlak. De capaciteit van het energienetwerk is momenteel vrij beperkt en ook vraag en aanbod is een aandachtspunt waar ook de provincie een rol in kan en moet spelen.

Bouwers van de toekomst

De bouw en de provincie kunnen alleen samen optrekken als er voldoende goed geschoolde vaklieden zijn. Hoewel de verwachting is dat de bouw de komende periode iets terug zal lopen, is het belangrijk de huidige medewerkers te binden. Daarnaast blijft het noodzakelijk jongeren te blijven opleiden. MBO Utrecht biedt met de nieuwbouw in ieder geval ideale omstandigheden om deze bouwers op te leiden. Dat hebben de nieuwe Statenleden met eigen ogen kunnen zien.

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.