Logo Bouwend Nederland

Vraag en antwoord: betaald ouderschapsverlof 2022

Donderdag 23 juni 2022

Op dit moment hebben ouders recht op 26 keer het aantal contracturen per week aan (onbetaald) ouderschapsverlof. Door de Wet betaald ouderschapsverlof komt hier vanaf 2 augustus 2022 verandering in. Deze wet past onder anderen de Wet arbeid en zorg (WAZO) aan. Vanaf 2 augustus kunnen werknemers betaald ouderschapsverlof opnemen. Deze verandering leidt tot veel vragen bij onze leden. In dit artikel worden veelgestelde vragen beantwoord.

Door de wetswijziging krijgen werknemers over maximaal negen van de 26 weken ouderschapsverlof recht op een uitkering. Deze negen weken zijn het betaald ouderschapsverlof. Er zijn uiteraard wel voorwaarden verbonden aan het betaald ouderschapsverlof. Een werknemer moet minimaal één week van de negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen om van het betaalde verlof gebruik te maken en het betaalde verlof moet voor de eerste verjaardag van het kind worden opgenomen. Tijdens het betaald ouderschapsverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het UWV van 70% van het dagloon van de werknemer. Dit dagloon mag niet hoger zijn dan 70% van het maximumdagloon (peildatum 1 januari 2022: €228,76 per dag, €4.975,53 per maand).

Flexibel opnemen mogelijk

De werknemer hoeft niet alle betaalde verlofweken achter elkaar op te nemen. Het is mogelijk deze flexibel op te nemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Indien er veel jonge ouders in jouw bedrijf werkzaam zijn, is ons advies om tijdig met deze ouders naar de verlofverdeling te kijken. Op deze wijze word jij niet verrast door de verlof aanvraag en kunnen de werknemers gebruikmaken van hun verlofrechten.

Wat zijn de rechten van de werknemer als het kind al geboren is voor 2 augustus 2022?

Deze werknemer mag ook vanaf 2 augustus gebruik maken van het betaald ouderschapsverlof zolang het kind nog niet een jaar oud is. Hij moet daarnaast ook minimaal een week van de 26 weken onbetaald ouderschapsverlof nog niet hebben opgenomen.

Voorbeeld:

Een werknemer is op de datum van de invoering van de wet ouder van een kind (6 maanden). Hij heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Deze werknemer heeft nog 6 maanden om 7 weken aan ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind 1 jaar. Tijdens die 7 weken heeft hij recht op een uitkering.

Hoe vraagt een werknemer betaald ouderschapsverlof aan?

Een werknemer moet een verzoek tot betaald ouderschapsverlof ten minste twee maanden voordat het verlof ingaat bij de werkgever schriftelijk aanvragen. In het verzoek moet ook het aantal uren staan dat de werknemer het verlof wil opnemen en de verdeling van deze uren over de week.

Wat als een werknemer een gedeelte van de negen weken betaald ouderschapsverlof opneemt nadat het kind één jaar is geworden?

De werknemer kan ervoor kiezen om een gedeelte of het geheel van deze 9 weken na de eerste verjaardag van het kind op te nemen, maar dan is dit ouderschapsverlof wel onbetaald. Het recht op de uitkering vervalt dan.

Welke rechten heeft pleegzorg- of adoptieouder?

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de acht jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Wat voor rechten heeft de ouder van een meerling?

Bij de geboorte van een meerling of de adoptie van meerdere kinderen heeft een werknemer voor ieder kind recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof. Als de werknemer ouder is geworden van een tweeling, heeft deze dus recht op maximaal achttien weken betaald ouderschapsverlof. Bij pleegouderschap blijft er recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof, ongeacht het aantal pleegkinderen. Als de werknemer een 'verzorger' is, bijvoorbeeld een ongehuwde vader die zijn kind niet heeft erkend, een nieuwe partner van een gescheiden vrouw of een stiefouder, blijft er slechts recht op maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof ongeacht het aantal kinderen.

Wie vraagt de uitkering aan?

De werkgever vraagt de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof bij het UWV aan. De uitkering kan vanaf 9 augustus 2022 aangevraagd worden. Dit kan je via de Verzuimmelder of Digipoort van het UWV doen. De uitkering is een WAZO-uitkering. Je vraagt de uitkering achteraf aan, nadat de werknemer voor minimaal een keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. Het aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken.

Mag je een verzoek tot opname van het betaald ouderschapsverlof weigeren?

Het verzoek zelf mag niet geweigerd worden. Een werkgever mag tot vier weken voor de beoogde ingangsdatum van het verlof, na overleg met de werknemer, de verdeling van het verlof wijzigen. Hiervoor is wel een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vereist. Hierbij valt te denken aan ernstige organisatorische problemen.

Is er een overzicht van de wettelijke verloven voor een ouder?

Hieronder is een overzicht te vinden van de wettelijke verloven voor een ouder van een kind.

Wettelijke verloven Moeder van het kind Partner
Zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 keer het aantal werkuren per week, 100% UWV uitkering. 1 dag betaald bevallingsverlof, art. 3.6.6 Bouw & Infra cao 2021-2022
Wettelijk geboorteverlof   1 keer het aantal contracturen per week op te nemen in de 4 weken na de geboorte. De werkgever betaalt dit verlof voor 100% door.
Aanvullend geboorteverlof   5 keer het aantal contracturen per week op te nemen in de eerste 6 maanden na de geboorte, 70% UWV uitkering.
Ouderschapsverlof (vanaf 2 augustus 2022) 26 keer het aantal contracturen per week, op te nemen voor de achtste verjaardag van het kind. Hiervan zijn er maximaal 9 weken betaald (70% UWV uitkering) mits opgenomen voor de eerste verjaardag van het kind. 26 keer het aantal contracturen per week, op te nemen voor de achtste verjaardag van het kind. Hiervan zijn er maximaal 9 weken betaald (70% UWV uitkering) mits opgenomen voor de eerste verjaardag van het kind.
Totaal

42 weken verlof uitgesplitst in:

  • 16 weken bevallings- en zwangerschapsverlof (100% UWV uitkering)
  • 26 weken ouderschapsverlof waarvan:
    • Max. 9 weken 70% UWV uitkering

32 weken en 1 dag verlof uitgesplitst in:

  • 1 dag bevallingsverlof (100% werkgever)
  • 1 week wettelijk geboorteverlof (100% werkgever)
  • 5 weken aanvullend geboorteverlof (70% UWV uitkering)
  • 26 weken ouderschapsverlof waarvan:
    • Max. 9 weken 70% UWV uitkering
Bouwend Nederland Advies

Gerelateerd nieuws

Maandag 26 juni 2023
De 7 meest gehoorde smeersmoesjes

Heb jij ook zo’n medewerker die zich nooit insmeert met zonnebrand? Vaak met een slap smoesje waarom insmeren niet nodig zou zijn. Super zonde, want zonverbranding verhoogt het risico op huidkanker. Hoog tijd dus om de waarheid te vertellen over al die smeersmoesjes.

Zondag 1 januari 2023
Vraag & Antwoord: verlof voor omstandigheden/gebeurtenissen in familiesfeer?

Advies krijgt regelmatig vragen over verlof bij geboorte van een kind, zorg voor of het overlijden van een familielid. In deze Vraag & Antwoord kan je de meest gestelde vragen hierover terugvinden.