Logo Bouwend Nederland

Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Maandag 8 april 2024

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.

In vervolg op de in 2022 gepubliceerde werkinstructie voor sanering van riolering met asbesthoudende voegenkit is er vervolg onderzoek uitgevoerd. Door aanvullende metingen bij werkzaamheden aan kit met hogere percentages is de werkinstructie asbesthoudende voegenkit uitgebreid. Deze uitbreiding is ingediend bij het Validatie en Informatiepunt asbest (VIP-asbest). Tevens zijn er metingen uitgevoerd bij robotfrezen van instulpend asbesthoudend voegmateriaal ter voorbereiding van relining. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken (NSTT) heeft Stichting RIONED een nieuwe werkinstructie robotfrezen asbesthouden voegenkit opgesteld en ter beoordeling aangeboden aan het VIP-asbest.

Meer informatie over veilig werken met asbesthoudende voegenkit is te vinden op de website van Stichting RIONED. Voor werkzaamheden aan asbestcementriolering is het dringende advies om hierbij in overleg te treden met de opdrachtgever en te vragen naar een veilige gevalideerde werkwijze.

 

 

foto: René van den Buijs, FutureProof

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Dinsdag 23 april 2024
STIPEL werkt aan verandering: vanaf 1 mei gaan er enkele veranderingen plaatsvinden binnen STIPEL

Per 1 mei geeft STIPEL zelf de certificaten af en dragen de certificerende instellingen hun taken aan STIPEL over. De bestaande exameninstellingen blijven actief en ook behaalde STIPEL-certificaten blijven geldig. Deze veranderingen worden doorgevoerd om sneller kwaliteitsdoelstellingen te behalen, efficiëntere besluiten te nemen en beter mee te kunnen groeien met de behoeften van de markt. Daarnaast zorgt dit voor meer uniformiteit en een centrale registratie van behaalde certificaten.

Maandag 22 april 2024
Dinsdag 16 april was Y-ONG te gast op een project van NuLelie

Liander heeft na aanbesteding het werk voor programma NuLelie gegund aan drie aannemers. Aannemerscombinatie Heijmans | Pol Infratechniek | Van Voskuilen, aannemer Van Gelder en aannemers Alsema – Van Vulpen gaan de komende vier jaar in opdracht van Liander het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder uitbreiden. Met een omvang van 37 projecten, ruim 2.100 km kabels en circa 300 transformatorhuisjes is het werk verdeeld in drie deelgebieden.