Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Wij bereiden ons voor op het transitiepad seb

'Wij bereiden ons voor op het transitiepad SEB'

Vrijdag 28 juni 2024

Welke stappen zet je als mkb-bedrijf naar emissieloos bouwen als je opdrachtgevers nog slechts beperkt emissieloos uitvragen? Directeur Corné van den Noort van C-infra hoeft geen koploper te zijn, maar wil graag toekomstgericht ondernemen. Daarom kiest hij voor de elektrische variant als het materieel aan vervanging toe is. Medewerkers en leerlingen die eenmaal met elektrisch materieel op pad zijn geweest, willen niet meer anders.

Van werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw tot grondwerk voor woning- en utiliteitsbouw, van sloopwerkzaamheden tot de handel in grondsoorten. C-infra heeft het hele pakket in huis en werkt veelal voor omliggende gemeenten. De 30 medewerkers vormen een hecht en jeugdig team, constateert directeur Corné van den Noort tevreden. Ruim drie jaar geleden kocht hij de eerste elektrische midiloaders. Inmiddels is zo’n 20% van het materieel en wagenpark emissieloos. Daarbij gaat het overwegend om lichter materieel en gereedschap. Van den Noort: "Ik hoef niet voorop te lopen maar wil evenmin de laatste in de rij zijn. De landelijke routekaart voor schoon en emissieloos bouwen kent een duidelijk transitiepad. Daar bereiden we ons op voor."

Elektrisch materieel is zo fijn stil

De leerling-stratenmakers en machinisten die bij C-infra werken, willen niet meer anders. Zij waarderen het elektrisch materieel vooral omdat het zo stil is. En je staat niet in de uitlaatgassen. Al wisselt het enthousiasme per persoon, ziet Van den Noort. "Sommige machinisten grondverzet twijfelen over de inzetbaarheid van elektrisch materieel. Die twijfel heb ik zelf ook als ik afga op wat leveranciers aanbieden. Ik zou op dit moment voor een elektrische tractor twee accupakketten nodig hebben om hem zes uur te laten draaien. Daarom wacht ik daar nog mee. Maar we hebben vorig jaar met de SEB-subsidie een mobiele kraan gekocht. We kwamen op het juiste moment. Inmiddels is de subsidie verlaagd en wegen voor lichter materieel de administratieve kosten nauwelijks op tegen de financiële tegemoetkoming."

Gemeenten, maak een tijdpad voor emissieloos uitvragen

De investeringen in emissieloos materieel betalen zich nog niet uit. "Veel gemeenten hebben geen duidelijke strategie voor het uitvragen van emissieloos werken. Ze vragen er helemaal niet om, en betalen er dus ook niet voor, of ze willen het werk 100% emissieloos uitgevoerd hebben. En dat is voor ons nog niet haalbaar." Van den Noort zoekt hierover waar mogelijk het gesprek met de betrokken wethouder, of – bij kleinere gemeenten – met de toezichthouder op het werk. "Als de gemeenten in onze regio een marktdialoog zouden organiseren over emissieloos bouwen, dan zou ik direct komen. En collega-bedrijven die investeren in elektrisch materieel met mij. Wij kunnen vertellen wat haalbaar is, zodat de gemeente die informatie kan verwerken in het aanbestedingsbeleid."

Investeringen ook voor het mkb haalbaar

Het zal niet verbazen: de beschikbaarheid van stroom is ook voor C-infra een knelpunt. "We hebben een uitbreiding aangevraagd, maar zijn pas in 2028 aan de beurt. Een oplossing heb ik nog niet. Misschien kunnen we bij iemand terecht die capaciteit over heeft. Een bouwaansluiting krijgen lukt tot nu toe nog wel, al moet je die tegenwoordig minstens een jaar van tevoren aanvragen", stelt Van den Noort. Toch zijn deze knelpunten voor hem geen reden om zijn strategie te wijzigen. "De transitie naar emissieloos bouwen is onvermijdelijk en de investeringen voor elektrisch gereedschap en materieel tot 75 kW zijn haalbaar, zeker als je natuurlijke vervangingsmomenten benut. Nu zijn de opdrachtgevers aan zet. Ook zij hebben een grote verantwoordelijkheid in deze transitie."

Pascal Kregting
Adviseur vakgroep bitumineuze werken en secretaris adviesgroep KOMAT
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.

Vrijdag 5 juli 2024
Hoe klimaatmaatregelen eenvoudig omgezet worden tot commercieel voordeel

Het Klimaatakkoord of de Green Deal zorgen ervoor dat steeds meer bouw- & infrabedrijven moeten aantonen welke impact zij hebben op het klimaat. Ze worden verantwoordelijk gehouden de CO2-uitstoot verder te verlagen. Hiervoor is een accurate CO2-registratie noodzakelijk.

Vrijdag 5 juli 2024
Selecta Nederland focust op duurzaam transport om CO2-uitstoot verder terug te dringen

Pelican Rouge Group klimt naar hoogste sport van CO2-Prestatieladder