Logo Bouwend Nederland

Zo kun je eenvoudig Klimaatadaptief en Natuurinclusief ontwerpen

Donderdag 21 september 2023

Natuurinclusief bouwen is een ontwerp- en bouwbenadering waarbij de natuur wordt geïntegreerd in de gebouwde omgeving. Dit omvat maatregelen als groene daken en gevels, het behouden van bestaande bomen en vegetatie, het bieden van nestelgelegenheid voor dieren en het bevorderen van biodiversiteit. Deze maatregelen dragen eveneens bij aan het beperken van de negatieve gevolgen van extremer weer door klimaatverandering. Het KNO-plan (klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen) van Bouwend Nederland helpt je op weg.

Hoe werkt het?

Het plan bevat lijsten met voorbeeldmaatregelen en hun impact op klimaat (verkoeling, tegengaan wateroverlast, beperken watertekort) en natuur (ecologische verbinding, voedselaanbod, nestelplekken). In veel gevallen kun je meerdere doelen met dezelfde maatregel bedienen. Op de lijsten teken je aan welke van deze maatregelen je toepast en waar je dat doet. Ook is er ruimte om maatregelen toe te voegen.

Bekijk het KNO-plan

Verder lezen…

Bouwend Nederland wil opdrachtgevers uitdagen om (nog) verder te innoveren. Niet alleen door duurzame aspecten in een bestek vast te leggen, maar óók door duurzaamheidscriteria in aanbestedingen zo zwaar mee te wegen dat bedrijven zich met duurzaamheid kunnen onderscheiden in de markt. Je vindt er hier meer informatie over.

Jos van Alphen
Adviseur aanbestedingsrecht
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.