Logo Bouwend Nederland

Informatiebijeenkomst over de invoering van de Zero Emissiezone in Groningen

Woensdag 28 februari 2024

Binnen de Diepenring, Westerhaven en de Sledemennerbuurt geldt vanaf 1 april 2025 een zero-emissiezone. Bedrijfs- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 nieuw worden aangeschaft, moeten schoon zijn en mogen geen CO2 uitstoten als ze de zero-emissiezone inrijden. Voor bestaande bedrijfs- en vrachtauto’s geldt tot uiterlijk 2030 een overgangsregeling.

Om iedereen te informeren over de zero-emissiezone, organiseert de gemeente Groningen een informatiebijeenkomst op maandagavond 25 maart 2024 van 18.15 tot 20.00 uur. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er een presentatie gegeven over de zero-emissiezone, kun je aanschuiven bij een van de gesprekstafels of kun je in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente Groningen.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door uiterlijk voor 11 maart 2024 een mail te sturen naar stadslogisitek@groningen.nl. Geef bij de aanmelding graag door dat je ondernemer bent, of je vooral binnen of buiten de zero emissiezone werkt en of je op voorhand vragen hebt.

Inzet Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is in de provincie en gemeente aangesloten bij verschillende gremia die zich richten op deze logistieke veranderingen en pleit daarbij voor duidelijke en geleidelijke veranderingen, waarbij markt, overheden en opdrachtgevers elkaar uitdagen, maar niet overvragen. Dat is voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van steden namelijk van groot belang. In het tweede kwartaal van 2024 zal aansluitend op de regelwijzigingen en bovengenoemde bijeenkomst een logistiek congres worden georganiseerd door onder meer de provincie en de gemeente Groningen over de aankomende veranderingen. Een uitnodiging hiervoor volgt. Houd hiervoor onze kanalen in de gaten.

Yannick Bos
Adviseur markt & overheid - Regio Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 25 april 2024
Tussenbijeenkomst Sliepe yn 'e takomst 24 april

Kun je jonger worden door een weekje in een biobased recreatiewoning te vertoeven in het mooie Friesland? De zeven teams van het project Sliepe yn’e Takomst presenteerden woensdag 24 april een tussenstand van hun ontwerpen voor biobased recreatiewoningen. Psycholoog Bernard Maarsingh gaf tijdens de bijeenkomst een lezing over de effecten van een biobased recreatiewoning op de gezondheid en vitaliteit van de gasten.

Vrijdag 22 maart 2024
Gezamenlijk het aansluitproces optimaliseren staat centraal tijdens bijeenkomst in Emmen

‘Samen beter aansluiten, dat wil toch iedereen?’, was de slogan op de uitnodiging voor de bijeenkomst van 18 maart in het stadion van FC Emmen. Desondanks bleek tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Grond’G, MijnAansluiting en Bouwend Nederland, dat de praktijk weerbarstig is. Mede gevoed door de personeelstekorten en verschillende (maatschappelijke) transities, waardoor de vraag naar elektra, gas, media en water sterk verandert, vraagt het op tijd realiseren van de gewenste aansluiting om een steeds betere afstemming tussen opdrachtgever, netbeheerder, bovengrondse aannemer, ondergrondse aannemer en de gemeente als vergunningverlener. Het versterken van de aansluitketen en het toepassen van slimme innovaties, was tijdens deze volgeboekte bijeenkomst in Emmen, dan ook hét centrale thema.

Vrijdag 1 maart 2024
JBN Noord op excursie naar de Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp

Op donderdag 29 februari bezochtend de leden van Jong Bouwend Nederland in Regio Noord het project 'De Nieuwe Waterwerken' in Zoutkamp waar wordt gewerkt aan een nieuw gemaal en de renovatie van de Hunsingosluis.