Logo Bouwend Nederland

Lancering platform Build voor digitalisering in de bouw- en infrasector in regio Noord

Dinsdag 17 januari 2023

Digitalisering is een verzamelnaam van een steeds grotere diversiteit aan onderwerpen die in een steeds hoger tempo doorontwikkeld worden, deze onderwerpen komen samen op Platform Build. Platform Build voor de gebouwde omgeving is een kennisplatform om bedrijven in de bouw- en infrasector te helpen bij digitalisering. Het platform gaat door middel van nieuws, kennis en hulp jou als bedrijf op weg helpen en kan jou linken aan partners in de regio.

De bouwsector heeft de laatste jaren flinke stappen gezet op het gebied van digitalisering, blijkt ook uit het onlangs gepubliceerde rapport over digitalisering in de bouw. De noodzaak om interne processen te digitaliseren wordt steeds meer gevoeld en ook uitgevoerd, automatiseren krijgt steeds meer aandacht bij de bouw- en infrabedrijven. Neemt niet weg dat dit een grote zoektocht is voor de gehele sector, waarin onderling veel van elkaar geleerd kan worden maar waarin we ook zien dat informatie zeer verspreid terug te vinden is.

Bundelen van kennis

Als verlengstuk van de vele activiteiten die landelijk ondernomen worden op het gebied van digitalisering, is platform Build ontwikkeld om laagdrempelig kennis te ontsluiten met zoveel mogelijk regionale partners. Het onderwijsaanbod, aanbieders en leveranciers die actief zijn op het gebied van digitalisering worden samengebracht in één omgeving met de leden. Dit geeft de kans om eenvoudig een vraag te stellen, om van elkaar te leren maar bovenal om samen te bouwen aan een meer gedigitaliseerde toekomst. Daarnaast zien we vaak tijdens bijeenkomsten een hoge energie, maar zijn er tussentijds weinig contactmomenten om elkaar actief als verenigingsleden te ontmoeten. Het platform kan ook in deze behoefte voorzien.

Pilot in regio Noord

De leden van Bouwend Nederland in regio Noord krijgen 6 maanden kosteloos toegang tot het platform. De komende tijd wordt er volop gebouwd aan het platform, en zal het aanbod vanuit aanbieders verder uitgebreid worden. Platform Fokus is mede-initiatiefnemer van het platform Build, en hield zich eerder bezig met een platform voor bewoners in aardbevingsgebied met daarbij veel succes in de dorpen Steendam en Tjuchem. Het samenbrengen van informatie rondom een thema en daarop volgend laagdrempelig online contact faciliteren is hun specialiteit. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan een programmering met bijeenkomsten, in samenwerking met de partners Hanzehogeschool, Dutch Process Innovators, Future Insight, de Energiehub050, BAM regio Noord, Ophen Ingenieurs en Platform Fokus. Voor meer informatie over opkomende events, neem een kijkje op het platform en zie welke interessante bijeenkomsten gepland staan in de agenda. Alle leden van de regio Noord ontvangen op dinsdag 17 januari de inloggegevens om van start te gaan, bij vragen neem contact op met Willemijn Visscher - 0615506349). 

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.