Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Aannemers en scholen uit zwolle organiseren samen onderwijsdag van de bouw

Aannemers en scholen uit Zwolle organiseren samen Onderwijsdag van de Bouw

Dinsdag 4 juni 2024

Vrijdag 7 juni presenteren bouw- en infra aannemers uit Zwolle en omgeving zich gezamenlijk op het bouwterrein van dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Leerlingen van leerjaar 1 van het VSO, Praktijkonderwijs, VMBO, MAVO, HAVO, VWO, Atheneum en Gymnasium in Zwolle gaan een leuke en leerzame dag beleven en maken kennis met de bouw- en infrasector.

De jaarlijkse Dag van de Bouw is dé open dag van de bouwsector. Op deze dag kan je niet alleen zien hoever het project gevorderd is, maar krijg je ook uitleg over hoe de bouw in z'n werk gaat. Tijdens de Onderwijsdag van de Bouw slaan bouwers, infrabouwers en scholen in Zwolle de handen ineen om leerlingen een mooie dag te laten beleven. Op vrijdag 7 juni presenteren zij zich op het bouwterrein van dijkversterkingsproject Stadsdijken, bij de Gasthuisdijk in Zwolle. Het waterschap Drents Overijsselse Delta werkt daar met de Dijkzone Alliantie Zwolle (aannemerscombinatie met Dura Vermeer en Ploegam) aan het versterken van 7,5 kilometer van Zwolse stadsdijken. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Kennismaken met de bouw- en infrasector

Rick Lormans, projectmanager bij Dijkzone Alliantie Zwolle, opent de Onderwijsdag van de Bouw in Zwolle om 9.00 uur, waarna leerlingen tot 15.00 uur in tijdszones langs activiteiten geleid worden. Van het metselen van een muurtje, tot het meebesturen van een beton- of graafmachine. Er is ook een grondradar, drone en leerlingen gaan een dijk versterken met zandzakken.

De bouw- en infrasector staat centraal in het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan het garanderen van geschikte woonruimte voor iedereen en het verduurzamen van onze huidige gebouwen en kantoren. Bovendien blijven deze werkvelden erg belangrijk voor het verbinden van mensen, met projecten variërend van wegen en bruggen tot tunnels en dijken. De aannemers, organisaties en bedrijven zetten zich daarom in om nieuwe talenten aan te trekken voor deze sector.

'We hopen jongeren te interesseren voor de techniek'

"We kunnen laten zien hoe we samen met onze partners aan het werk gaan en tonen de materialen en machines die we gebruiken. Daarmee hopen we een zaadje te planten en jongeren te interesseren in de techniek", aldus Rick Lormans, projectmanager bij Dijkzone Alliantie Zwolle.

"We willen de bouwers van de toekomst kennis laten maken met onze sector op vrijdag 7 juni op de Onderwijsdag van de Bouw. In regio Zwolle willen we met de gehele sector laten zien wat we te bieden hebben. Dit doen we met ondernemers en het onderwijs samen", voegt Esther ten Have, van Bouwend Nederland, toe.

Deelnemers

De activiteiten worden georganiseerd door (in alfabetische volgorde): BAM Infra, Dura Vermeer, Deltion College Zwolle, Van Gelder, Heutink Bouw, Kok Wilsum B.V., Ploegam BV, Roelofsgroep Den Ham, RTC Hardenberg, Schagen infra, Advies- en ingenieursbureau TAUW, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Hogeschool Windesheim. Zij worden in de organisatie ondersteund door ons.

Dag van de Bouw

Aansluitend op de Onderwijsdag van de Bouw is zaterdag 8 juni de Dag van de Bouw bij de Industrieweg 41 in Zwolle.

Esther ten Have
Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt - Regio Oost
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 12 juni 2024
Bouwplaatsen in Regio Oost bruisen van de enthousiaste kinderen

Wat een geweldige Onderwijsdag van de Bouw hebben we weer mogen beleven! Ruim 1500 kinderen hebben vrijdag 7 juni van heel dichtbij kennis kunnen maken met de Bouw en Infra in Regio Oost.

Maandag 10 juni 2024
HR professionals Regio Oost buigen zich over laaggeletterdheid

Voor de HR-bijeenkomst van donderdag 6 juni stond met laaggeletterdheid een zeer serieus onderwerp op de agenda. De HR-professionals bogen zich over de vraag hoe je het herkent in je bedrijf en hoe je personeel kunt helpen zich de basisvaardigheden voor lezen en schrijven eigen te maken.

Maandag 10 juni 2024
Dag van de Bouw 2024: bouw- en infra liefhebbers massaal op de been in onze regio

Op zaterdag 8 juni jongstleden opende onze bouw- en infrabedrijven de bouwplaatsen voor jong en oud. Deze 17e editie werd massaal bezocht door liefhebbers van onder andere huizen, scholen, sluizen, wegen, dijken, brandweerkazernes en monumentaal erfgoed. Op deze dag van de bouw dag werd nogmaals benadrukt dat de bouw- en infrasector in onze regio een belangrijke bijdrage levert aan grote maatschappelijke vraagstukken zoals: de energietransitie, mobiliteit, hoogwaterbescherming, gezond drinkwater en het bouwen, onderhouden en verduurzamen van woningen en utiliteitsgebouwen.