Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Excursie infraplatform bakelse plassen

Infraplatform bezoekt schoolvoorbeeld voor plattelandsvernieuwing De Bakelse Plassen

Maandag 8 juli 2024

Als je uitgenodigd wordt op een golfbaan, dan verwacht je een balletje te gaan slaan. Maar voor de leden van het Infraplatform Regio Randstad Noord en Brabant kreeg het bezoek aan Golfbaan Stippelberg in het recreatie- en natuurgebied de Bakelse plassen veel meer diepgang. Zij kregen een voorlichting en een rondleiding in dit gebied dat geldt als een schoolvoorbeeld van plattelandsvernieuwing.

Coalitie

In de gemeente Gemert-Bakel, ten westen van Eindhoven, ontstond rond de eeuwwisseling een brede coalitie van landbouwers die een alternatieve broodwinning zochten, sporters die een golfbaan wilden realiseren, een gemeente die naar nieuwe werkgelegenheid uitkeek en een waterschap dat de beken weer een natuurlijke loop wilde geven. Zo ontstond de ambitie om een gebied van meer dan 400 hectare landbouwgrond volledig van gedaante te laten verwisselen met zand- en grindwinning als belangrijkste economische motor. “Wij werden als gebiedsontwikkelaar en zand- en grindproducent bij deze coalitie gevoegd. Een mooie kans voor om ook iets terug te doen in ruil voor de delfstoffenwinning”, vertelt Michiel Dankers, algemeen directeur van Teunesen zand en grint B.V. tijdens de bijeenkomst op de golfbaan. Zo ontstond het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze, waaruit een natuur- en recreatiegebied van allure ontsproot rondom de Bakelse Plassen. In dat gebied is nu ruimte voor recreatie, een golfbaan, een duiklocatie, vakantiebungalows en een hotel. Maar ook de natuur spint garen bij de nieuwe inrichting van het gebied met naast mooie plassen ook graslanden, bossen en poelen waar een grote diversiteit aan fauna huist.

Tekort aan zand

Na een presentatie van gebiedsontwikkelaar Leon Litjens, projectleider Ruben Akkermans en algemeen directeur Michiel Dankers van Teunesen in het clubhuis van de golfbaan, ging de groep naar de zand- en grindgroeve. Hier wordt zand gewonnen, gesorteerd en afgeleverd. De bezoekers kregen uitleg over de installatie en het winningsproces, wat door de grote hoeveelheden zand die gewonnen worden erg indrukwekkend is. “We werken zo circulair mogelijk”, aldus Dankers. “We gebruiken al het zand dat we winnen, maar toch moeten we concluderen dat het zand in Nederland op raakt. Zeker met de bouwopgave die er nu ligt voor ons land, is dat een uitdaging waar we mee te maken gaan krijgen. De vergunningverlening voor het delven van zand gaat niet snel genoeg. Als hier niets aangedaan wordt, krijgen we al in 2026 te maken met een tekort aan zand.” Met deze dringende boodschap beëindigde de groep het bezoek aan de groeve en vervolgden zij hun rondleiding in het recreatiegebied.

Succesfactoren

Na de rondleiding vertrok de groep naar Eindhoven voor een diner experience. Daar werd nog uitgebreid nabesproken over de succesfactoren van een dusdanig uitgebreide gebiedsontwikkeling:  samenwerking, transparantie en een houding van 'mijn probleem is jouw probleem is ons probleem'. De uitbreiding van de Bakelse Plassen is al van start gegaan. Met plan Witrijt wordt er nog een mooie plas gegraven waarbij zandwinning en natuuruitbreiding hand in hand gaan.

Lydia de Wit
Verenigingsmanager Regio Randstad Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 2 juli 2024
Excursie Midden-Holland naar de mooiste bouwkeet van het land

Een maand voor de bouwvakvakantie sloot afdeling Midden-Holland het eerste half jaar van 2024 af met een excursie. Vrijdag 28 juni werd Utrecht aangedaan voor een gedeeltelijk bouwgerelateerd maar vooral gezellig programma.

Dinsdag 18 juni 2024
Nodig: een omslag in denken en doen, en vers bloed

Afdeling Amsterdam sloeg donderdag 13 juni twee vliegen in één klap. De jaarvergadering op het Muzenplein werd gecombineerd met een interessante informatieve middag over emissieloos bouwen en vervoeren.

Dinsdag 18 juni 2024
Meewerkend partneroverleg: van kaaskoppen tot dakpannen

Met het laatste meewerkend partneroverleg voor de zomer werd maandag 17 juni alvast een voorschotje genomen op de vakantie. In plaats van een lezing over een ‘zwaar’ onderwerp was er dit keer een boeiende en ook gezellige stadswandeling.