Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Ouwehand bouw maakt er een bewust veilig week van

Ouwehand Bouw maakt er een Bewust Veilig Wéék van

Maandag 4 maart 2024

Ook dit jaar doet Ouwehand Bouw mee aan de Bewust Veilig Dag. Maar de ontwikkelende bouwer trekt het wat breder dan alleen die ene dag; het programma start al een week eerder en loopt zelfs door tot ná de 27e maart.

“Veiligheid krijgt steeds meer aandacht bij ons”, zegt Marjolein Tuinier. De facilitair medewerkster bij Ouwehand Bouw weet waar ze het over heeft; ze ondersteunt collega Hanno van Ieperen dagelijks bij zijn werk als KAM-coördinator, en ook bij de organisatie van de Bewust Veilig Dag. “Voorheen waren we alleen VCA-gecertificeerd, maar we zagen dat VCA voornamelijk stuurt op procedures. Veiligheid gaat echter vooral om gedrag en dan is het volgens ons zinvol om er met elkaar over te praten, er met z’n allen mee bezig te zijn. Vandaar dat we vorig jaar zijn gestart met de Veiligheidsladder.” 

Warming up met kahoot

Voor het programma van de Bewust Veilig Dag heeft Ouwehand Bouw aansluiting gezocht bij die Veiligheidsladder. “De Toolbox die we op de dag doen, is gericht op veiligheidsgedrag, op het herkennen en bespreken van risico’s”, legt ze uit. “Verder delen we 27 maart de Veiligheidskrant uit onder het personeel.” Daar houdt het echter niet bij op. Sterker nog, het begint er zelfs niet mee. Ouwehand Bouw trapt de Bewust Veilig Dag al een week eerder af. “We hebben dan een vergadering met een groot deel van onze medewerkers. Onze externe veiligheidsexpert van het bedrijf Kader is daar ook bij om te vertellen over de Veiligheidsladder. De instructie wordt ondersteund met een kahoot-quiz over veiligheid.” Door op zo’n leuke interactieve manier vooraf de kennis over dat thema te toetsen, wil het bedrijf de kadermedewerkers alvast een beetje opwarmen voor de Bewust Veilig Dag zelf.

Werken aan veiligheidsbewustzijn

Na de Bewust Veilig Dag is er aan het eind van de week via intranet nog een quiz voor ál het personeel. “Zo willen we het een beetje warm houden onder de medewerkers. Beperk je het tot één dag, dan leggen mensen alles wat ze hebben geleerd misschien wat makkelijker naast zich neer. Dat willen we voorkomen want veiligheid draait toch voor een belangrijk deel om bewustzijn.”

‘Less is more’

Het zijn wijze lessen die vorig jaar zijn geleerd toen Ouwehand Bouw voor het eerst meedeed aan de Bewust Veilig Dag. “We merkten toen dat je van alles kunt organiseren, maar dat het best wel lastig is om iedereen binnen het bedrijf erin mee te nemen. Daarom hebben we dit jaar gekeken hoe we het goed bij de mensen terecht kunnen laten komen zonder dat dat een enorme organisatorische klus wordt.” 

Flinke kluif

Evengoed is de organisatie ook dit jaar een behoorlijke opgave. Ouwehand Bouw heeft namelijk twee vestigingen, één in Gorinchem en één in Katwijk. De ontwikkelende bouwer doet naast nieuwbouw en projectontwikkeling ook renovatie en onderhoud. De 150 medewerkers zijn dus verspreid over een groot aantal werklocaties, ook op de Bewust Veilig Dag. “Op de nieuwbouwprojecten kunnen de uitvoerders op 27 maart het personeel en de onderaannemers nog wel bij elkaar halen in de keet voor de toolbox, maar dat werkt niet voor de collega’s van de onderhoudsafdeling. Die rijden van de ene klus naar de andere. Daarom bieden we de toolbox ook online aan via ons intranet, en doen we later in de week nog die quiz. Mét een mooie prijs want we willen natuurlijk wel dat iedereen meedoet!”

Carina van der Tuijn
Adviseur Sociale Zaken Regio Randstad Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Bouw- en infrasector lanceert nieuw hitteprotocol

In reactie op de toenemende hittegolven en het veranderende klimaat, heeft Volandis in samenwerking met sociale partners AFNL, Bouwend Nederland, CNV, FNV en Waterbouwers een nieuw hitteprotocol ontwikkeld voor de bouw- en infrasector. Dit initiatief biedt een uitgebreide set richtlijnen en maatregelen om veilig te kunnen werken bij hoge temperaturen.

Woensdag 10 juli 2024
Projecten voor versnelling gevraagd!

Vanuit de regionale versnellingstafels in Zuid-Holland worden leden van Bouwend Nederland opgeroepen om hun vastlopende projecten in te dienen bij de regionale versnellingstafels. Doel is het versnellen van betreffende projecten en inzichtelijk maken welke knelpunten voortgang vooral belemmeren.

Zondag 7 juli 2024
Stappenplan handhavingsbeleid dieselmotorenemissies

Begin dit jaar kondigde de Nederlandse Arbeidsinspectie aan strenger te handhaven op de blootstelling aan dieselmotorenemissie. We hebben hierover - samen met andere branches – enkele keren met de inspectie gesproken. Het beleid blijft onveranderd, maar we helpen je graag op weg.