Logo Bouwend Nederland

Personele wijzigingen team Regio Randstad-Zuid

Donderdag 25 januari 2024

Binnen het team Regio Randstad-Zuid hebben een aantal personele wijzigingen plaatsgevonden.

Op 8 januari is Carina van der Tuijn gestart als Adviseur Sociale Zaken.
Zij volgt hierin Yvonne Hiddink op, die vanaf eind 2023 Manager HR is geworden bij Bouwend Nederland.


Carina heeft hiervoor gewerkt als HR manager en heeft veel ervaring opgedaan bij zowel bouw- als infrabedrijven.
We zijn erg blij met de komst van Carina en hebben met haar een goede opvolger voor Yvonne gevonden.Helaas verlaat Job van den Broek per 8 februari van dit jaar Bouwend Nederland. Hij maakt de overstap naar het Ministerie van Defensie.
Als team vinden wij dit natuurlijk heel erg jammer. Maar met zijn achtergrond als militair historicus begrijpen wij zijn keuze om zijn hart te volgen.


Voor Job gaan wij uiteraard op zoek naar een geschikte vervanger. De werving hiervoor is inmiddels al gestart. Interesse om Job op te volgen? Bekijk hier de vacature voor Adviseur Markt en Overheid binnen de regio Randstad-Zuid.


Tot die tijd kunnen vanaf 9 februari leden met vraagstukken op het gebied van Markt & Overheid bij Daniëlle of Hessel terecht.
Wij hopen jullie op korte termijn te kunnen berichten over de nieuwe samenstelling van ons team.

Hessel Heins-Wunderle
Regiomanager Regio Randstad Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Marktdag Infra

De Marktdag Infra van 4 april jl. stond in het teken van veilig en beter samenwerken. Een thema met een open deur, want wie wil dat nu niet? Toch blijkt steevast dat dit samenwerken op een goede en veilige manier niet zo eenvoudig is.

Vrijdag 5 april 2024
Verbindend samenwerken Regiodag Randstad-Zuid 2024

Verbindend samenwerken, een betere samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en nieuw partners. Weet jij hoe je klanten écht aan je bedrijf kunt verbinden? Hoe je slim verbindend samenwerkt met je (keten)partners en opdrachtgevers? En hoe (ver)bind je je mensen blijvend aan je bedrijf? De Bouw &Infra staan voor grote uitdagingen die met minder mensen gedaan moeten worden. Dat vraagt slim verbindend samenwerken. Met je ketenpartners, je opdrachtgevers, concullega’s en je eigen mensen. Maar hoe doe je dat? Kom op donderdag 23 mei 2024 naar de Regiodag bij Beeld & Geluid in Den Haag en ervaar hoe je die verbindende samenwerking kunt vormgeven.

Woensdag 13 maart 2024
Hollandia maakt van de Bewust Veilig Dag een Veiligheids-feestje

Veiligheid is ‘serious business’, weten ze bij Hollandia. Het hele jaar door werkt het bedrijf aan een veilige werkomgeving en aan veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers. Op de Bewust Veilig Dag wordt het thema wat luchtiger aangepakt. Een bewuste keuze; Hollandia heeft namelijk net trede 4 van de Veiligheidsladder bereikt en dat moet uiteraard gevierd worden.