Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Samenwerking markt en overheid centraal tijdens projectexcursie scheveningen 11 juli

Projectexcursie 11 juli Scheveningen start gesprekken betere samenwerking

Woensdag 19 juni 2024

Het bestuur van het Infraplatform regio Randstad Zuid gaat de komende periode nadrukkelijker het gesprek aan met gemeentelijke overheden en andere opdrachtgevers over de wijze waarop we met elkaar willen samenwerken. Op 11 juli wordt tijdens de projectexcursie in Scheveningen hiermee een start gemaakt.

Hoe zorgen we ervoor dat de sector aantrekkelijk blijft om in te werken? Hoe voorkomen we onnodige dubbele inzet en gaan we effectiever met de beperkte capaciteit van opdrachtnemers en opdrachtgevers om? En wat moet er veranderen in de samenwerking om capaciteit en continuïteit te kunnen blijven garanderen. En vooral, wat moet er anders om aantrekkelijk(er) te zijn om in de GWW-sector te willen werken.

Dat zijn de vragen waar het infraplatform explicieter en scherper het gesprek over wil voeren met opdrachtgevende partijen. Vanuit een open dialoog gevoerd met de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers op tafel, maar ook het gezamenlijk belang om hier antwoorden op te vinden. Ook door opdrachtgevers wordt gevoeld dat de wijze waarop we samenwerken anders moet.

Serie gesprekken, start 11 juli Projectexcursie

De wens van het Infraplatform is om komende periode in een serie gesprekken en bijeenkomsten met opdrachtgevers hiervoor het gesprek aan te gaan. Te beginnen met gemeente Den Haag samen op de projectexcursie op 11 juli  van 8.00 – 11.00 uur met als thema ‘samenwerken in een complexe omgeving’.

Vervolgens vindt een vervolg plaats tijdens de regionale marktdag Rotterdam op 7 november met meerdere opdrachtgevers. Leden worden uitgedaagd deel te nemen aan deze gesprekken. Aanmelden en meer informatie over het programma voor 11 juli tref je hier.

 

Bouwlogistiek Den Haag en Zero Emissie;

Ook met andere opdrachtgevers vinden de komende periode gesprekken plaats. Met Gemeente Den Haag is Bouwend Nederland in gesprek over het helpen vormgeven van hun ambities t.a.v. bouwlogistiek en emissieloos bouwen. Hierover heeft recentelijk een gesprek met wethouder Van Asten en wethouder Kapteijns plaatsgevonden. In voorbereiding is een Opgaventafel met de 4 waterschappen in Zuid-Holland. Tot slot wordt ingezet op een haalbaar Zero-emissiebeleid van gemeenten. Hiervoor organiseert regio Randstad gesprekken met ambtenaren van ZE-gemeenten en leden van de werkgroep Mobiliteit. Daarnaast wordt voor leden op 12 september een bijeenkomst Zero-emissie en emissieloos bouwen georganiseerd. Meer informatie hierover volgt voor de zomer.

Hessel Heins-Wunderle
Regiomanager Regio Randstad Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Projecten voor versnelling gevraagd!

Vanuit de regionale versnellingstafels in Zuid-Holland worden leden van Bouwend Nederland opgeroepen om hun vastlopende projecten in te dienen bij de regionale versnellingstafels. Doel is het versnellen van betreffende projecten en inzichtelijk maken welke knelpunten voortgang vooral belemmeren.

Dinsdag 9 juli 2024
WKB Begeleidingstraject

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet heeft grote consequenties voor de organisatie van de kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven.

Maandag 8 juli 2024
Team RRZ fietst Tour de Bouw

Op donderdag 27 juni heeft het team Regio Randstad Zuid samen met enkele bestuurders uit onze regio de Avondetappe van de Tour de Bouw gefietst. Tour de Bouw is een initiatief van Bouw Klik met als doel geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum. De tocht gaat langs bouwplaatsen van deelnemende bouwbedrijven in de regio Leiden. Totaal is er dit jaar een prachtig bedrag van € 97.500 opgehaald door alles deelnemers aan deze editie van Tour de Bouw. Dank aan de sponsoren van het BNL team! Volgend jaar zijn wij er weer mee, doe jij dan ook mee?