Logo Bouwend Nederland

Gemeente Rucphen bereid ervaringen (buur)gemeenten te onderzoeken

Zondag 15 november 2020

Donderdag 12 november sprak een afvaardiging van leden van afdeling Brabant Mid-West met wethouder Martien de Bruijn van gemeente Rucphen.

Dit overleg  tussen Bouwend Nederland en gemeente Rucphen vindt twee maal per jaar plaats. De nieuwe regio adviseur Markt & Overheid, Robbert Becker, was bij dit overleg aanwezig en zal in de toekomst deze overleggen voorzitten.

 

Tijdens het overleg kwamen diverse bouw- als infraplannen aan de orde en werd besproken hoe Rucphen kan bijdragen aan de grote woningbouwopgave waar de Provincie Noord-Brabant voor staat. Andersom wordt juist ook bij al langer lopende plannen de medewerking van de Provincie verlangd om tot uitvoering over te kunnen gaan.

 

Een paar toezeggingen c.q. afspraken uit dit overleg: 

  • gemeente bekijkt alternatieven voor de inspraakprocedure of bewonersparticipatie voor projecten waarbij dit door corona niet op gebruikelijke wijze heeft kunnen plaatsvinden
  • gemeente zegt toe te onderzoeken of voorbeelden van succesvolle procedures bij (buur)gemeenten ook op enige wijze in Rucphen kunnen worden gevolgd, bijv. gedifferentieerd grondbeleid.
  • BNL brengt bij het niet te zeer vasthouden aan gemeentegrenzen bij de Provincie ter sprake
  • bij meervoudige onderhandse aanbestedingen betrekt de gemeente ook lokale aannemers (is al onderdeel van het aanbestedingsbeleid)

 

Een nieuw overleg is gepland voor 27 mei 2020.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 14 mei 2024
Gemeente Breda en marktpartijen zoeken naar logistieke oplossingen

De stad Breda staat voor een enorme woningbouwopgave. Het inwoneraantal zal tot 2040 bijna verdubbelen. Die enorme opgave is óók een grote logistieke opgave. Want hoe bouw je efficiënt, met zo min mogelijk verkeershinder en weinig emissies. De gemeente ging hierover graag in gesprek met marktpartijen.

Dinsdag 23 april 2024
Opmars zij-instromers in de bouw en infra

Wist je dat er gemiddeld zo'n 50 kandidaten zich aan het oriënteren zijn voor een carrière in de bouw en infra in de regio Brabant en Limburg?

Donderdag 18 april 2024
Daar zijn ze weer ... de bouwplaatsbezoeken van Brabant Mid-West

Zoals voorgaande jaren organiseert Afdeling Brabant Mid-West kort voor de zomer bouwplaatsbezoeken op drie plekken in de afdeling om lokaal de mogelijkheid te bieden elkaar te blijven zien.