Logo Bouwend Nederland

Verhelderend BouwCafé over zero-emissie bouwen en vervoeren

Woensdag 10 april 2024

Limburgse bouwers en infabouwers hebben nog de nodige vragen en twijfels over het werken met elektrisch materiaal. Het informatieve BouwCafé van 3 april in Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht heeft echter veel duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden.

Zo’n 50 leden van de afdeling Limburg waren woensdag 3 april naar Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht gekomen voor het BouwCafé ‘Zero-emissie bouwen en vervoeren’. Na een kort welkomstwoord door John Kreugel (voorzitter afdeling bouw) ging het meteen de diepte in.

Verduurzaming van materieel

Willemijn Visscher, programmamanager Mobiliteit bij Bouwend Nederland vertelde onder meer over het programma Schoon en Emissieloos Bouwen, dat tot doel heeft schadelijke emissies terug te dringen. Ze zoomde in op de SEB-routekaart. Dat is het traject om de doelstellingen en ambities uit het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering, het Klimaatakkoord, de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten en het Schone Lucht Akkoord te realiseren. Belangrijk onderdeel daarvan is de verduurzaming van het gebruik van mobiele werk-, voer-, en vaartuigen die in de bouwsector worden ingezet.

Subsidieregelingen

Visscher ging ook in op de zogeheten zero-emissies zones die steeds meer steden instellen, en wat deze geleidelijk invoering van het verbod op voertuigen met dieselmotoren voor de bouwlogistiek betekent. Investeren in emissievrij materieel is kostbaar, maar de overheid heeft daar verschillende subsidieregelingen voor in het leven geroepen. Die werden toegelicht door Jesse Voets, subsidie-adviseur bij PNO.
De presentatie van Willemijn Visscher en Jesse Voets kun je hier downloaden.

Emissievrij in Maastricht

Na het plenaire gedeelte konden de leden deelnemen aan een aantal deelsessies. In de workshop ‘Wat is Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht (ZES)?’ vertelde Gerrit-Jan Meulenbeld van Zuid-Limburg Bereikbaar wat bouwers en infrabouwers vanaf 2025 kunnen verwachten. Dan gaat Maastricht namelijk als eerste stad in Limburg emissievrije zones invoeren. Meulenbeld wees op de website Op weg naar zes (https://www.opwegnaarzes.nl/bedrijven) waar alle informatie, regels en uitzonderingen en nieuwe ontwikkelingen te vinden zijn.
Hoewel er bij de deelnemers nog genoeg twijfels bleven over de haalbaarheid van emissievrije bouwlogistiek, waren er ook veel eye-openers over efficiënter vervoer. Ook was het goed voor ze om te horen dat Zuid-Limburg Bereikbaar ondernemers kan ondersteunen met tools.
De presentatie va Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht kun je hier downloaden.

Ervaringen uit de praktijk

Willemijn Visscher ging in een workshop in op de stand van zaken met betrekking tot zero emissie materieel. Duidelijk werd dat er nog relatief weinig materieel beschikbaar is, maar dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Angelique Dassen van Dassen Belijning lichtte dat toe vanuit de praktijk. Haar bedrijf werkt namelijk al een aantal jaar met elektrisch materieel. Ze kreeg veel vragen van leden, onder meer over hoe het personeel er mee omging. Dassen legde uit dat de aanvankelijke terughoudendheid snel verdween toen de medewerkers merkten hoe veel schoner en stiller het werken werd. Uiteraard kwamen ook de diverse uitdagingen aan de orde, zoals de beperkte accuduur en het opladen.
De presentatie over zero emissie materieel kun je hier downloaden.

Niet wachten tot het te laat is

Bouwlogistiek stond centraal in de workshop die Ron Frazer, algemeen directeur van Volker Wessels, verzorgde. Hij gaf de leden onder meer mee dat in 2028 alle klein materieel emissievrij moet zijn en dat, wanneer je niet op emissieloos overschakelt, je uiteindelijk werk misloopt en niet meer mee kunt. Kritische leden merkten op dat grote bedrijven makkelijk praten hebben met hun middelen en capaciteit. Frazer ontkende dat niet maar stelde dat de grotere bedrijven daarmee ook de weg plaveien voor de MKB’er.
De presentatie over bouwlogistiek kun je hier downloaden.

Kritische vragen, positieve insteek

Tijdens de bijeenkomst was er veel interactie. Veel leden uitten hun zorgen, bijvoorbeeld over de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van emissieloos materieel en de laadinfrastructuur.
Er waren vragen als hoe je kunt investeren als de randvoorwaarden nog niet op orde zijn, hoe je op de bouwplaats komt als de actieradius en capaciteit van een elektrische bus met aanhanger nog onvoldoende is en waarom je zou investeren in een veel duurdere variant als je weet dat je die niet kunt laden. Maar er werd vooral ook nagedacht over wat er wél al kan. En er werden goede tips en ideeën aangedragen, bijvoorbeeld over samen met collega-leden een inkoopcollectief vormen en stroom delen of uitwisselen bij overcapaciteit. Zaken waarin Bouwend Nederland meedenkt hoe dit in kaart te brengen.

Verhelderende bijeenkomst

Het afsluitende buffet werd door de deelnemers gebruikt om uitgebreid na te praten over alles wat ze tijdens het BouwCafé gehoord hadden. Overheersend gevoel was dat er toch meer mogelijkheden zijn dan velen aanvankelijk dachten. Ook hadden de leden een beter beeld gekregen van wat Bouwend Nederland achter de schermen doet, zoals de lobby die het bedrijven mogelijk maakt om de transitie naar emissievrij elektrisch materieel geleidelijk te kunnen uitvoeren. De transitie naar emissieloos bouwen en werken mag immers niet te langzaam gaan, maar het kan ook niet te snel.

Heb je naar aanleiding van deze bijeenkomst of het onderwerp vragen, neem contact op met Beatrice Dormans, adviseur Markt & Overheid, via b.dormans@bouwendnederland.nl of Manon Bors, verenigingsmanager afd. Limburg, via m.bors@bouwendnederland.nl.

Manon Bors
Verenigingsmanager afdeling Limburg
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 8 mei 2024
Fa H. Heijnen en Zn: een familiebedrijf moderniseren gaat niet vanzelf

Harrie Heijnen had de hoop al opgegeven dat zijn zoon Mark ooit in de bouw zou gaan werken. Toch kreeg het bouwvirus ook de vierde generatie Heijnen in zijn greep en sinds kort is hij zelfs samen met zijn vader en tante mede-eigenaar van Fa H. Heijnen en Zn.

Woensdag 1 mei 2024
Al bijna een eeuw jaar volgt aannemersbedrijf Mesu de weg der geleidelijkheid

Vier generaties Mesu hebben hun stempel gedrukt op het Zeeuwse aannemersbedrijf Mesu. Volgens Jeroen Mesu hebben hij, zijn vader en opa echter niets wezenlijks veranderd aan het bedrijf dat zijn overgrootvader bijna honderd jaar geleden startte. Het is groter gegroeid, dat wel, maar het werkveld is nog altijd hetzelfde.

Woensdag 24 april 2024
Grote veranderingen? Niet bij Aannemingsbedrijf Houterman

Thuis bij de familie Houterman wordt er best veel over het werk gepraat. Dat is niet zo gek, want de helft van het personeelsbestand van Aannemingsbedrijf Houterman bestaat uit Houtermannen: vader, moeder en twee zoons.