Dagelijks Bestuur

woensdag 10 juli 2019

Arno (A.P.) Visser

Voorzitter bestuur

Vanaf 17 maart 2023 is Arno de voorzitter. Arno bouwt graag door aan de sterke vereniging die de afgelopen jaren is opgebouwd. Hij ziet de bouw als echte probleemoplosser. Of je nu praat over de bouw van nieuwe woningen, over de energietransitie of over bereikbaarheid; zonder sterke en innovatieve bouw- en infrabedrijven werkt het volgens hem niet.

 

 

Algemeen bestuur

Bekijk hier welke leden de achterban vertegenwoordigen in het algemeen bestuur.

Algemeen Bestuur


George (G.F.M.B.) Raessens

Vicevoorzitter bestuur

George is sinds januari 2019 vicevoorzitter van Bouwend Nederland. Hij is zijn hele loopbaan actief geweest op het gebied van mens en organisatie en is vanaf 1994 actief in de bouwsector als directeur HRM bij Heijmans. George is naast zijn werk altijd bestuurlijk actief geweest, onder meer als bestuurslid bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw en als werkgeversvoorzitter van de onderhandelingsdelegatie voor de cao Bouw en Infra.

Binnen het bestuur van Bouwend Nederland vertegenwoordigt George de grote bouw- en infrabedrijven. Dit in de wetenschap dat de overeenkomsten tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven groter zijn dan de verschillen. Hij vindt het belangrijk om te werken aan een plezierige leefomgeving in Nederland waar het voor iedereen goed wonen, reizen, werken en recreëren is.

Daarnaast is George lid van het Dagelijks en Algemeen bestuur van VNO-NCW en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABOMA holding. 

Albert (A.B.W.) Adema

Bestuurslid 

Albert heeft 38 jaar ervaring in de bouw waarvan 15 jaar als directeur bij Bouwbedrijf de Vries Leeuwarden b.v. Sinds juli 2022 zit hij in het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland en vertegenwoordigt hij de ledengroep Bouw Midden. Albert is bestuurlijk actief geweest bij het NVOB en is onder andere ook voorzitter van de Stichting Elfstedenhal.

Met erg veel enthousiasme is Albert gestart bij het bestuur van Bouwend Nederland. Hij denkt graag mee over de grotere thema’s en onderwerpen die spelen in de bouw en infra. In 2020 heeft hij 50% van zijn aandelen aan twee medewerkers overgedragen en wil graag wat betekenen voor de branche. Daarom maakt hij graag tijd vrij voor het vervullen van deze bestuursfunctie.

Henri (H.) van der Kamp

Bestuurslid

In 1983 startte Henri van der Kamp zijn carrière in de bouw en infra. Nu, 40 jaar later, is hij algemeen directeur bij Van Gelder Groep en sinds oktober 2023 lid van het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland. In het dagelijks bestuur is hij vertegenwoordiger van de grote bouw- en infrabedrijven. Van der Kamp was eerder ook lid van ons algemeen bestuur. Daarnaast is hij voorzitter van de ledengroep veiligheid.

"Het is belangrijk dat we het imago van onze sector verbeteren, zodat de jeugd eerder kiest voor deze branche." Als voorzitter van de ledengroep veiligheid zet hij zich in het bestuur extra in voor dit onderwerp. "Er moet een gedragsverandering ontstaan in de keten. De cultuur moet echt anders, zodat we veilig werken met z’n allen serieus nemen. Haal veiligheid uit de concurrentiesfeer en zorg dat we van elkaar leren. Iedere collega van mij kan het werk stilleggen als het in zijn/haar ogen onveilig is." Van der Kamp is ook één van de initiatiefnemers van de Bewust Veilig-dag die Bouwend Nederland jaarlijks organiseert met Techniek Nederland, Koninklijke OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland.

Johan (J.) Janssen

Bestuurslid

Werken in de bouw zit Johan echt in de genen. De ouders van zijn moeder hadden een bouwbedrijf en bij het infrabedrijf van zijn opa en vader heeft hij zeventien jaar gewerkt. In 2013 was Johan directeur van de BLM Groep en sinds 2015 is hij directeur van de Biggelaar Groep met diverse expertises in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw.

In september 2020 is Johan toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland en vertegenwoordigt hij de ledengroep Infra Midden. Van 2015-2020 was hij al lid van het regiobestuur Zuid en sinds oktober 2014 is hij tevens voorzitter van het Infra Platform Limburg. Johan zet zich in om de positie van de middenbedrijven beter en gezonder te maken: "Goed samenwerken,  betrouwbaarheid en transparantie zijn belangrijk, zowel binnen de organisatie als naar opdrachtgevers. In Limburg zijn we als bestuur al goed bezig met de samenwerking met opdrachtgevers verder te verbeteren. Mijn prioriteit is om dit ook landelijk naar een hoger niveau te tillen."

Dennis (D.E.G.) van der Werff

Bestuurslid

Dennis is algemeen directeur van de Van der Werff Groep. Een bedrijf dat in 1976 als traditioneel wegenbouwbedrijf begon en waar al snel de rioolreconstructie en de bouw van tankstations bijkwam. De afgelopen twintig jaar heeft het zich ontwikkeld tot een moderne onderneming met totaaloplossingen op maat voor infra- en milieutechnische projecten zoals het bouwen van snellaadstations. Zowel onder als boven de grond: ze maken het helemaal.

In 2007 begon Dennis bij de afdeling Gouwe- en Rijnstreek in het regiobestuur, zat hij in het algemeen bestuur, werd regiovoorzitter en was als voorzitter van het infraplatform van Regio Randstad Zuid actief. In het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt Dennis sinds oktober 2021 de ledengroep Infra Klein.

“De samenwerking met opdrachtgevers en de samenwerking in de keten kan echt beter. Niet alleen in aanbestedingen, maar ook operationeel in teams. De pr van onze bedrijfstak biedt kansen. Laten zien wat voor geweldige projecten we realiseren is belangrijk voor de instroom naar onze sector. Als sector moeten we aan jongeren laten zien wat we doen. Onbekend maakt onbemind en daar liggen nog enorme kansen.”

Marten (M.P.) Kreeft

Bestuurslid

Marten is in juni 2018 benoemd als bestuurslid van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland. Daarvoor was hij al geruime tijd actief als bestuurder van de afdeling Zuidwest Veluwe en als bestuurder van ReVaBo Oosterbeek, een regionale vakopleiding voor de bouwnijverheid.

Als laatste telg van vier generaties Kreeft verkocht Marten in 2016 zijn aandelen van Bouwbedrijf Kreeft in Ede en is hij met zijn bedrijf Ibrox Projecten nog steeds actief in het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed.

Met meer dan 30 jaar ervaring wil Marten zich graag inzetten voor de belangen van werkgevers. Zo is hij als bestuurslid van Volandis betrokken bij het verbeteren van een veilige, prettige en gezonde werkomgeving, een continue proces. Daarbij krijgt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers een steeds belangrijkere rol en ook de instroom van nieuwe vakkrachten blijft een ontzettend belangrijk item. De connectie van Marten met de Vakgroep Opleidingsbedrijven ligt dan ook voor de hand. Ook vertegenwoordigt hij BNL in het bestuur van de Stichting Resultaatgericht Samenwerken (RGS), waar zijn kennis van vastgoedonderhoud weer goed van pas komt.

Guido (G.H.B.) van Tongeren

Bestuurslid

Guido van Tongeren is directeur van Henk van Tongeren Water & Techniek. Tijdens zijn studie bedrijfskunde in Groningen werkte hij op vrije dagen als bronbemaler. Na zijn studie is Guido in 2004 aan de slag gegaan voor een Duits aannemersbedrijf voordat hij in 2006 de overstap maakte naar het familiebedrijf. Daar begon hij als calculator en adviseur. Vanaf 2006 was hij Hoofd Bedrijfsbureau. In 2012 maakte Guido de stap naar bedrijfsleider en sinds 2014 is toegetreden tot de directie als directeur.

Sinds 2020 maakt Guido deel uit van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland. Daarvoor was hij jarenlang voorzitter van Jong Bouwend Nederland Regio Oost en regiobestuurder Oost. Ook is hij betrokken bij het Infraplatform Oost en de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer. Guido wordt getypeerd als innovatief, vooruitstrevend, positief kritisch en betrokken bij Bouwend Nederland.

Hans (H.) Stil

Penningmeester

Rond 2007 lid geworden van de voorloper van Bouwend Nederland, daarna ook in het bestuur voor de regio Utrecht gekomen. Binnen de gelederen van Bouwend Nederland via het Algemeen Bestuur namens de Ledengroep Bouw Klein nu in deze hoedanigheid zitting in het Dagelijks Bestuur.

Stil is van mening dat het belangrijk is om als bouw goed georganiseerd te zijn en slagkracht in Den Haag te hebben. Ook rond thema's als BIM en/of automatisering wil hij de bouw vooruithelpen. "Je merkt ook dat het bijvoorbeeld rondom het 'stikstofdossier' belangrijk is in Den Haag vertegenwoordigd te zijn en daar gehoord te worden."