Dagelijks Bestuur

Afbeelding Dagelijks Bestuur

Maxime (M.J.M.) Verhagen

Voorzitter bestuur

Maxime wil voor de leden van Bouwend Nederland zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar zijn. Hij doet zijn werk voor de vereniging graag samen met de leden en de bestuursleden: "Dat is het onderdompelen van de echte ondernemers die de sector door en door kennen. Het is een ondernemersclub en geen politieke club." Volg Maxime op Twitter en lees zijn columns.

Voor Bouwend Nederland is Maxime onder andere vicevoorzitter van VNO-NCW. Zijn nevenfunctie is Bijzonder Vertegenwoordiger Industriële Aangelegenheden F-35.

 

Algemeen bestuur

Bekijk hier welke leden de achterban vertegenwoordigen in het algemeen bestuur.

Maak kennis met het algemeen bestuur


George (G.F.M.B.) Raessens

Vicevoorzitter bestuur

George is sinds januari 2019 vicevoorzitter van Bouwend Nederland. Hij is zijn hele loopbaan actief geweest op het gebied van mens en organisatie en is vanaf 1994 actief in de bouwsector als directeur HRM bij Heijmans. George is naast zijn werk altijd bestuurlijk actief geweest, onder meer als bestuurslid bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw en als werkgeversvoorzitter van de onderhandelingsdelegatie voor de cao Bouw en Infra.

Binnen het bestuur van Bouwend Nederland vertegenwoordigt George de grote bouw- en infrabedrijven. Dit in de wetenschap dat de overeenkomsten tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven groter zijn dan de verschillen. Hij vindt het belangrijk om te werken aan een plezierige leefomgeving in Nederland waar het voor iedereen goed wonen, reizen, werken en recreëren is.

Daarnaast is George lid van het Dagelijks en Algemeen bestuur van VNO-NCW en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABOMA holding. 


Marten (M.J.) Cornel

Penningmeester bestuur

Marten is directeur van de onderneming die zijn grootvader in 1918 begon: Bouwbedrijf Cornel uit Joure. Sinds 2013 is Marten penningmeester van Bouwend Nederland en vertegenwoordigt hij de kleine bouwondernemingen. Ook is hij binnen het bestuur het aanspreekpunt voor Regio Noord.

Marten vindt het belangrijk om het kleinbedrijf goed te vertegenwoordigen in het bestuur. Marten is altijd zeer actief in de Friese Bouwend Nederland-afdelingen.

Op dit moment zit Marten voor Bouwend Nederland onder andere in het bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en Stichting Bouwhuis.

Lennard (L.) Heij

Bestuurslid

Lennard is directeur binnen BAM Infra bv. Hij is vanuit die functie nauw betrokken bij het verwerven en realiseren van grote infrastructurele projecten. In januari 2019 is hij lid van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland. In het bestuur vertegenwoordigt hij de grote bouw- en infrabedrijven.

De bouwsector staat voor grote uitdagingen in een snel veranderende samenleving. De complexiteit van de maatschappelijke opgave neemt toe en er worden hoge eisen gesteld aan de gebouwde omgeving. Er zijn nieuwe technieken beschikbaar om deze te realiseren. Lennard voelt zich graag betrokken bij deze veranderingen in de sector. Om een gezonde en toekomstbestendige sector te hebben, vindt hij een goede samenwerking tussen partijen van groot belang. Lennart zijn aandachtsgebieden zijn aanbesteden en contracteren, digitalisering en circulariteit.

Johan (J.) Janssen

Bestuurslid

Werken in de bouw zit Johan echt in de genen. De ouders van zijn moeder hadden een bouwbedrijf en bij het infrabedrijf van zijn opa en vader heeft hij zeventien jaar gewerkt. In 2013 was Johan directeur van de BLM Groep en sinds 2015 is hij directeur van de Biggelaar Groep met diverse expertises in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw.

In september 2020 is Johan toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland en vertegenwoordigt hij de ledengroep Infra Midden. Van 2015-2020 was hij al lid van het regiobestuur Zuid en sinds oktober 2014 is hij tevens voorzitter van het Infra Platform Limburg. Johan zet zich in om de positie van de middenbedrijven beter en gezonder te maken: "Goed samenwerken,  betrouwbaarheid en transparantie zijn belangrijk, zowel binnen de organisatie als naar opdrachtgevers. In Limburg zijn we als bestuur al goed bezig met de samenwerking met opdrachtgevers verder te verbeteren. Mijn prioriteit is om dit ook landelijk naar een hoger niveau te tillen."

Dennis (D.E.G.) van der Werff

Bestuurslid

Dennis is algemeen directeur van de Van der Werff Groep. Een bedrijf dat in 1976 als traditioneel wegenbouwbedrijf begon en waar al snel de rioolreconstructie en de bouw van tankstations bijkwam. De afgelopen twintig jaar heeft het zich ontwikkeld tot een moderne onderneming met totaaloplossingen op maat voor infra- en milieutechnische projecten zoals het bouwen van snellaadstations. Zowel onder als boven de grond: ze maken het helemaal.

In 2007 begon Dennis bij de afdeling Gouwe- en Rijnstreek in het regiobestuur, zat hij in het algemeen bestuur, werd regiovoorzitter en was als voorzitter van het infraplatform van Regio Randstad Zuid actief. In het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt Dennis sinds oktober 2021 de ledengroep Infra Klein.

“De samenwerking met opdrachtgevers en de samenwerking in de keten kan echt beter. Niet alleen in aanbestedingen, maar ook operationeel in teams. De pr van onze bedrijfstak biedt kansen. Laten zien wat voor geweldige projecten we realiseren is belangrijk voor de instroom naar onze sector. Als sector moeten we aan jongeren laten zien wat we doen. Onbekend maakt onbemind en daar liggen nog enorme kansen.”

Marten (M.P.) Kreeft

Bestuurslid

Marten is in juni 2018 benoemd tot bestuurslid van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland. Begin 2016 heeft hij zijn aandelen van Bouwbedrijf Kreeft verkocht en sindsdien ontwikkelt hij met Ibrox Projecten bij voorkeur kleinschalige projecten met een maatschappelijke functie. Daarnaast is hij bestuurslid van ReVaBo Oosterbeek, een regionale vakopleiding voor de bouwnijverheid.

Met meer dan 25 jaar ervaring wil Marten zich graag inzetten voor meer instroom in de bouw. "Net als iedereen maak ik mij niet alleen zorgen over hoe we goed personeel kunnen behouden, maar ook hoe we slim en anders personeel kunnen werven in onze bedrijfstak. Ik wil mij in het Dagelijks Bestuur inzetten voor een intensieve en wellicht wat meer innovatieve samenwerking tussen de diverse opleidingen en het bedrijfsleven. Marten wil niet alleen een oplossing voor het tekort aan vaklieden, maar ook techniek op de basisschool onder de aandacht brengen. "Nu stekken, dan plukken we later de vruchten."

Dick (D.) Verhoeven

Bestuurslid

Sinds september 2013 is Dick bestuurslid bij Bouwend Nederland. Van eind 1999 tot 2020 was hij algemeen directeur van Bramer Beheer en Exploitatie Maatschappij uit Vriezenveen. Op dit moment zijn vervult hij nog diverse bestuurlijke – en toezichthoudende functies met verschillende bouwverlopen. Dick vertegenwoordigt de middelgrote bouwbedrijven binnen het bestuur en is het aanspreekpunt voor Regio Oost.

Als ondernemende bestuurder wil hij graag laten zien wat Bouwend Nederland voor haar leden doet. Dick vindt het belang om de branche, waar verbinding binnen én herkenning van Bouwend Nederland prioriteit heeft, te vertegenwoordigen.

Naast zijn studie wiskunde heeft Dick een studie gevolgd op het gebied van governance aan de Nyenrode Business Universiteit. Dick is opgeleid als docent wiskunde, daarna heeft hij zijn carrière verlegd naar een bestuurlijk niveau. Hij werd wethouder van de gemeente Dronten en daarna nam hij het burgemeesterschap van de gemeente Holten op zich.

Guido (G.H.B.) van Tongeren

Bestuurslid

Guido van Tongeren is directeur van Henk van Tongeren Water & Techniek. Tijdens zijn studie bedrijfskunde in Groningen werkte hij op vrije dagen als bronbemaler. Na zijn studie is Guido in 2004 aan de slag gegaan voor een Duits aannemersbedrijf voordat hij in 2006 de overstap maakte naar het familiebedrijf. Daar begon hij als calculator en adviseur. Vanaf 2006 was hij Hoofd Bedrijfsbureau. In 2012 maakte Guido de stap naar bedrijfsleider en sinds 2014 is toegetreden tot de directie als directeur.

Sinds 2020 maakt Guido deel uit van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland. Daarvoor was hij jarenlang voorzitter van Jong Bouwend Nederland Regio Oost en regiobestuurder Oost. Ook is hij betrokken bij het Infraplatform Oost en de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer. Guido wordt getypeerd als innovatief, vooruitstrevend, positief kritisch en betrokken bij Bouwend Nederland.