Terugblik en jaarplan Bouwend Nederland

Afbeelding Terugblik en jaarplan Bouwend Nederland

In onderstaande terugblik kijken we terug op 2021. Een tweede jaar in het teken van corona. Gelukkig konden we doorbouwen op de opgebouwde ervaring uit het eerste jaar van de pandemie. De crisisstructuur die al in 2020 werd opgetuigd hielp ons ook het afgelopen jaar om flexibel te reageren op de steeds wisselende omstandigheden. Mede hierdoor bleven we aan de slag met het protocol Samen Veilig Doorwerken. Ook binnen Bouwend Nederland ging het verenigingsleven onverminderd door. Hier ging ook veel aandacht naar toe. In talloze digitale bijeenkomsten werd de verbinding met elkaar gezocht en gevonden. Hetzelfde gold voor de belangenbehartiging, de dienstverlening en brancheontwikkeling en de overige werkzaamheden van de bureauorganisatie. De resultaten kun je hier teruglezen.

Download hier onze terugblik 2021 of klik op afbeelding hieronder. Hier open je de bladerbare pdf.

Jaarplannen Bouwend Nederland

Het jaarplan 2022 bevat op hoofdlijnen de speerpunten en activiteiten die het bureau van de brancheorganisatie van plan is uit te voeren. Daarnaast biedt het inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de bouw- en infrasector. Het Jaarplan is met name bedoeld voor leden om een beeld te krijgen van de onderwerpen waarop het bureau van Bouwend Nederland zich met name gaat richten in dat jaar.

Download hier het jaarplan 2022, open de bladerbare pdf-versie klik op afbeelding hieronder. 

  • Bouwend Nederland Jaarplan 2021 - download pdf
  • Bouwend Nederland Jaarplan 2020 - geen jaarplan vanwege corona
  • Bouwend Nederland Jaarplan 2019 - download pdf