Partners

Bouwend Nederland kent naast het reguliere lidmaatschap van bouw- en infrabedrijven ook partnerschappen met toonaangevende organisaties uit de keten of uit andere sectoren. Het partnerschap kan om uiteenlopende redenen aantrekkelijk zijn. Soms in het kader van kennisuitwisseling, soms vanwege de hoge kwaliteit van het netwerk en soms ook om mee te bewegen met de lobby van de vereniging. Bouwend Nederland kent vier soorten partnerschappen: de ledenvoordeelpartner, de netwerkpartner, de kennispartner en de strategische partner.