Statuten en gedragscode

Afbeelding Statuten en gedragscode

Statuten en reglementen

De grondregels van Bouwend Nederland zijn vastgelegd in de statuten. Hierin staan onder andere bepalingen over de bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur en algemeen bestuur, en de wijze van benoemen.

Klik hier voor de statuten van Bouwend Nederland

Gedragscode

De leden van Bouwend NederlandĀ vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Integriteit en mededinging zijn hierbij de belangrijkste kernwaarden. De bouw- en infrabedrijven zijn ook gebaat bij het waarborgen van een goede beeldvorming. Hiervoor zijn duidelijke spelregels nodig. Bouwend Nederland heeft deze regels vastgelegd in een gedragscode.

Daarnaast vragen opdrachtgevers maar ook overheden en de politiek aan de brancheorganisaties om een adequaat systeem voor de aanpak van overtredingen van regels. Dit mede gezien eerdere incidenten in de bedrijfstak en in de vastgoedsector. Uiteraard willen bouw- en infrabedrijven het goede imago van de bedrijfstak kunnen beschermen. De regels gelden vanaf 1 januari 2012.

Klik hier voor de gedragscode voor de leden van Bouwend NederlandĀ 

Klik hier voor de toelichting op de gedragscode voor de leden van Bouwend Nederland

Klik hier voor het procedurereglement voor naleving van de gedragscodeĀ 

Klik hier voor het aangifteformulier voor het indienen van een klacht