Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Statuten en gedragscode

Statuten en gedragscode

Benieuwd naar de grondregels van Bouwend Nederland? Deze vind je in de statuten. Hierin staan bepalingen over bevoegdheden, verplichtingen van het bestuur en de wijze van benoemen. Voor een praktische toepassing van deze grondregels is een algemeen reglement opgesteld. Of verdiep je in de gedragscode.

Lees meer over statuten en het reglement

Wat is een gedragscode?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor onze leden. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn: integriteit en mededinging. Als bouw- en infrabedrijf wil je dit waarborgen. Hiervoor zijn duidelijke regels nodig. Daarom hebben we deze vastgelegd in de vorm van een gedragscode. 

Daarnaast vragen opdrachtgevers maar ook overheden en de politiek aan de brancheorganisaties om een adequaat systeem voor de aanpak van overtredingen van regels. Dit mede gezien eerdere incidenten in de bedrijfstak en in de vastgoedsector. Uiteraard willen bouw- en infrabedrijven het goede imago van de bedrijfstak kunnen beschermen. De regels gelden vanaf 1 januari 2012.

Lees op je gemak verder

Download belangrijke documenten

Diversiteit in bedrijf

Omdat we ons actief inzetten voor een gemeleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat zijn we medeondertekenaar van het Charter Diversiteit.

Het Charter Diversiteit (initiatief van Diversiteit in Bedrijf) is gericht op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer, langs vijf dimensies:

  • Arbeidsvermogen
  • Etnisch- culturele diversiteit
  • Gender
  • Leeftijd
  • LHBTI+

Bij de ondertekening is het kennisdocument Bouwen aan diversiteit uitgebracht. Meer informatie over het charter en de hulpmiddelen vind je op de website van Diversiteit in Bedrijf.