Bouwend Nederland als werkgever

Werken bij Bouwend Nederland

Afbeelding Bouwend Nederland als werkgever

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We staan voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving. De medewerkers zijn hiervan het gezicht naar de buitenwereld. We geven invulling aan deze missie met vier kernwaarden: professionaliteit, klantgerichtheid, samenwerken en passie & plezier.

Wat houden de kernwaarden in?

  • Professionaliteit betekent dat medewerkers deskundig en betrouwbaar zijn en gericht op resultaten. We blijven tegelijkertijd onze kennis en vaardigheden actief ontwikkelen. We houden elkaar, onze leden en onszelf op een respectvolle manier een spiegel voor en leren daarvan.
  • Klantgerichtheid betekent dat we onze dienstverlening aan de leden en elkaar optimaal laten aansluiten op de verwachtingen. Wij hebben een proactieve houding. Wij luisteren goed omdat wij altijd de vraag achter de vraag zoeken. Zowel intern als extern zoeken wij naar de best passende oplossing.
  • Samenwerken houdt in dat we optimaal samenwerken, onze krachten bundelen en actief onze kennis en kunde delen. We zijn toegankelijk en behulpzaam naar elkaar en onze leden. Onze interne en externe netwerken bouwen wij continu uit en onderhouden we zorgvuldig. Dit alles doen we voor het beste resultaat.  
  • Onze kernwaarde Passie & plezier houdt in dat medewerkers enthousiast en bevlogen zijn, en hun werk met plezier en overtuiging doen. We zijn trots op Bouwend Nederland en stralen dit uit: we inspireren elkaar en anderen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij Bouwend Nederland verdien je een goed salaris en bieden we zowel fulltime als parttime mogelijkheden. Fulltime is bij ons 38,75 uur. We communiceren de salarisschaal in de meeste gevallen in de vacaturetekst. Daarnaast bieden we maar liefst 35 vakantiedagen op fulltime basis en een eindejaarsuitkering van 5%. Door middel van het individueel keuzebudget heb je de mogelijkheid om deze arbeidsvoorwaarden te ruilen. Verder bieden wij een eigentijdse pensioenregeling, een duurzame inzetbaarheidsregeling, korting op je ziektekostenvergoeding en een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer of kilometers. Daar waar het voor de functie noodzakelijk is om veel te reizen bieden wij een leaseauto.   

Ontwikkelingsmogelijkheden

Als je bij Bouwend Nederland komt werken, kun je rekenen op allerlei mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. We hebben daar het programma SLIM voor in het leven geroepen: Samen Leren Is Motiveren(d). Via dit programma kan je inhoudelijke trainingen volgen, vaardigheidstrainingen en trainingen gericht op competenties. Sommige trainingen bieden we collectief aan, andere kun je individueel volgen. Naast de ruime mogelijkheden om je middels opleidingen en trainingen te ontwikkelen zijn er legio mogelijkheden om deel te nemen aan programma’s en projecten.

Flexibel werken  

Bij Bouwend Nederland behoort flexibel werken tot de mogelijkheden. Samen met je leidinggevende bespreek je het werkpatroon. Voor sommige functies is het belangrijk dat je op gezette tijden op kantoor bent, andere functies zijn meer flexibel. Ten tijde van Corona werken we zoveel mogelijk thuis, over hoe en wanneer we terugkomen op kantoor is nog onderwerp van gesprek, hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. We hebben een (tijdelijke) thuiswerkvergoeding en stellen zoveel als mogelijk faciliteiten ter beschikking voor het goed inrichten van een thuiswerkplek. 

Diversiteit in bedrijf

Bouwend Nederland is medeondertekenaar van het Charter Diversiteit. Het Charter Diversiteit is gericht op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer, langs vijf dimensies: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Het Charter is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf. Met de ondertekening wil de vereniging graag een impuls geven aan een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. Bij de ondertekening is het kennisdocument Bouwen aan diversiteit uitgebracht.

Meer informatie over het charter en de hulpmiddelen vind je op de website van Diversiteit in Bedrijf.