Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio randstad zuid
  4. Contactgroepen regio randstad zuid

Contactgroepen Regio Randstad Zuid

Bouwend Nederland heeft diverse contactgroepen om medewerkers van lidbedrijven te verbinden. Hieronder lees je wat die contactgroepen inhouden, wie vanuit de regio de contactpersoon is en welke bijeenkomsten wanneer georganiseerd worden.

Contactgroep Personeel

Ben jij als directielid, personeelsfunctionaris of in een andere rol degene die zich met personeelszaken bezighoudt? Dat betekent voortdurend bijblijven op het gebied van wet- en regelgeving en veranderende cao-afspraken. De Contactgroep Personeel is bedoeld voor iedereen met P&O-taken. De contactgroep is een circa twee uur durende bijeenkomst waar de deelnemers worden geïnformeerd over actualiteiten rond onder meer de cao, sociale verzekeringen en pensioen.

Contactgroep Digitalisering

De Contactgroep Digitalisering zorgt voor interactieve sessies met volop ruimte voor jouw behoefte. Naast het ophalen van kennis en het opdoen van inspiratie, staat de contactgroep ook voor een vertrouwde omgeving om te sparren of ervaringen te delen. Dat we digitaler moeten gaan werken is geen nieuws, hoe we hier invulling aan geven verschilt per bedrijf maar ook per persoon. Deze zoektocht hoef je niet alleen te doen, vanuit de contactgroep faciliteren wij graag het gesprek en kunnen wij je ook eventueel helpen aan nieuwe contacten of specifieke ervaringsdeskundigen.

Bijeenkomsten Regio Randstad Zuid 2024

Personeel

Data, tijden en locaties volgen.

Digitalisering

Data, tijden en locaties volgen.

Wat kost deelname?

Deelname aan een contactgroep is gratis en valt onder het lidmaatschap van Bouwend Nederland.

Contactpersoon

Carina van der Tuijn
Adviseur Sociale Zaken Regio Randstad Zuid
E-mailadres