Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
  4. Over de vakgroep ong

Over de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer

De boor-, kabelleg- en buizenlegbranche en de Vakgroep ONG maken zich samen sterk voor een goede ondergrondse infrastructuur. De Vakgroep ONG behartigt de belangen van de aangesloten leden op verschillende gebieden.

Belangrijke rol en verantwoordelijkheid

De vakgroep heeft overleg met opdrachtgevers en overheden over certificering en vergunningstelsels, betrokkenheid bij discussies over aanbestedingsreglementen, opstellen van algemene voorwaarden of het creëren van nieuwe opleidingsmogelijkheden. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van de service binnen Bouwend Nederland, waar zij verplicht lid van zijn. Het gaat dan onder meer om advisering van individuele leden inzake werkgever-/werknemerrelaties, politieke lobby, Europese zaken, etc.

De aangesloten lidbedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het feit dat in vrijwel heel Nederland gas, water, elektriciteit en telefoon is. Hiervoor hebben zij een enorm omvangrijk en fijn vermaasd web van kabels en leidingen in de Nederlandse ondergrond aangelegd. De meer dan 300.000 kilometer gas- en waterleidingen die er in de grond liggen, de miljoenen kilometers telecom- en elektriciteitskabels die zijn aangelegd, de industriële kabels en leidingen, dat alles moet continu in bedrijf zijn én blijven. Het belang van de branche voor het dagelijkse en economische leven in Nederland is daardoor erg groot.

Ereleden

De ereleden van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer zijn: J. Bijker, R.K. Deen, J.M. Feitsma, R. Folders, J.B. Heijnen, M.L. Kooijmans, G. Meijer, J.J.L.M. de Moel, J.G.M. van der Steen en P.M.T. de Vet.

Relatie Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is eind 2005 ontstaan uit een fusie van Bolegbo-vok en vijf andere organisaties in de bouwnijverheid. Bouwend Nederland behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van ongeveer 4300 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. De hele bouwsector biedt werk aan 444.000 mensen en levert een toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie van ruim 5% BBP.

Naast het centrale lidmaatschap van Bouwend Nederland kennen de bedrijven ook een regionaal lidmaatschap. Daarnaast kunnen de bedrijven op basis van hun activiteiten ook lid worden van een vakgroep. Vanuit een vakgroep worden de branche- en sectorspecifieke belangen behartigd. Tevens onderneemt een vakgroep op leden gerichte activiteiten om de branche blijvend te ontwikkelen en kunnen leden gebruik maken van dienstverlenende activiteiten in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen.

Algemene voorwaarden

De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (v/h Bolegbo-vok) heeft voor haar leden 'Algemene Voorwaarden voor Boor- en Bemalingsbedrijven' (gedeponeerd op 9 november 2021) opgesteld. Deze voorwaarden, die met name betrekking hebben op levering van diensten en producten, zijn officieel gedeponeerd en kunnen door de leden naar eigen inzicht worden gebruikt. Daarnaast zijn er op de website van Bouwend Nederland verschillende modellen, modelcontracten en modelovereenkomsten te vinden.

Ook lid worden?

Word lid en profiteer van een uitgebreide dienstverlening, bevorder de ontwikkeling van jouw branche en laat jouw belangen behartigen.