Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
 4. Prefab meterkast

Sneller aangesloten met de prefab meterkast

De energietransitie roept om soepele afstemming en slimme innovaties in de aansluitketen. Daarom slaan we met Stichting Mijn Aansluiting de handen ineen om je te informeren over twee belangrijke versnellers van het aansluitproces: de prefab meterkast in ruwbouwfase én het tijdig doen van een projectmelding. Op deze pagina vertellen we waar je op moet letten bij de prefab meterkast.

Waarom is de prefab meterkast belangrijk?

Een gecertificeerde prefab meterkast versnelt het aansluitproces. Nog voordat de muren van de nieuwbouwwoning staan, wordt de definitieve meterkast al geplaatst. Deze wordt in de beginfase van de bouw aangesloten, waardoor aansluitingen voor elektriciteit, water en media direct beschikbaar zijn. Dit is efficiënter en veiliger, want het aansluitproces wordt beter planbaar en voorkomt hinder tussen de partijen. Tijdelijke bouwaansluitingen zijn nauwelijks meer nodig en er vindt vrijwel geen afkeur meer plaats. Daardoor wordt de oplevering voor de nieuwe woningeigenaren beter voorspelbaar.

Veiligheid voorop: Kiwa-certificaat

Omdat we ons met zijn allen hard maken voor versnelling in de aansluitketen, heeft Stichting Mijn Aansluiting samen met haar partners gezorgd voor één goede standaard, Kiwa-certificering en de geaccepteerde beoordelingsrichtlijn van de prefab meterkast. Hier vind je de gecertificeerde leveranciers.

Voorspelbaar aansluitproces voor de hele keten

Het grootste voordeel van de prefab meterkast is dat de nutsvoorzieningen in het begin van het bouwproces beschikbaar zijn. Daardoor is in veel gevallen geen tijdelijke bouwaansluiting meer nodig en is geen afstemming nodig tussen bouwer en infra-aannemer in de laatste en drukste fase van de bouw. Dit levert een veel betrouwbaardere opleverdatum op. Daarnaast is het aansluiten veiliger en kan de woning eerder elektrisch worden drooggestookt.

Wat zijn de voordelen voor bouwers?

Voor bouwers, maar ook voor infra-aannemers en voor de uiteindelijke eigenaren biedt de prefab meterkast veel voordelen. Deze innovatie werkt voor de hele keten. Alle voordelen op een rij:

 • Doordat men aan het eind van het bouwtraject niet meer afhankelijk is van de planning van de infra-aannemer, kan de bouwer opleveren op het afgesproken moment.
 • De bouwplaats is veiliger.
 • Er is minder materiaal en materieel nodig doordat het aanleggen van een tijdelijk netwerk van bouwstroom en bouwwater in veel gevallen niet nodig is.
 • In de laatste fase van de bouw zijn geen af- en opbouw van steigers en andere opruimacties meer nodig die het aansluiten in de weg staan. Er is enkel een vrij aansluittracé nodig vanaf de hoofdlelding tot de prefab meterkast in de ruwbouwfase.
 • Er is geen hinder van de gegraven sleuven voor de woning in de afbouwfase.
 • Alle partijen zijn zeker van stroom en water op de werkplek.
 • Geen vertragingen en geen hinder meer door kortsluitingen van bouwstroom tijdens het bouwproces.
 • Het inregelen van warmtepomp, WKO-bron (warmte- en koudeopslag) en andere installaties kan eerder plaatsvinden.
 • Geen beschadiging van kwetsbare voordeuren, bouwstroom en bouwwater door graafwerk.
 • Geen bouwstroomkasten en watermeterputten meer in het project ruim na oplevering.
 • Geen dubbele kosten (bouwaansluitingen en definitieve aansluiting).
 • De aansluiting kan vanaf het begin gebruikt worden voor stroom en water waardoor de temperatuur in de woning beter regelbaar is en eerder kan worden gestart met elektrisch droogstoken. Daardoor kunnen eigenaren bij oplevering direct starten met behangen en het leggen van de vloer.

Projectmelding voor optimale afstemming

Wil je in jouw bouwproject gebruik maken van de prefab meterkast? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk je project aan te melden. Daardoor zit je in het begin van de ontwerpfase al aan tafel met de netbeheerders en kan vertraging in de aanleg en aansluiting van nutsvoorzieningen vroegtijdig worden voorkomen. Aanmelding is dus niet alleen belangrijk voor je eigen project, maar ook voor bijvoorbeeld de capaciteit op het hoofdnet of andere vertragende factoren zoals benodigde vergunningen. Voor het aanmelden van een serie prefab meterkastaansluitingen, maar ook voor alle andere bouwprojecten, raden we je dus aan om zo vroeg mogelijk jouw project te melden op Mijn Aansluiting. De projectmelding zorgt voor een optimale afstemming tussen alle betrokken partijen, vroeg in het proces. Zo komen eventuele vertragende factoren al vroeg aan het licht, zodat er meer tijd is om deze op te lossen. Een projectmelding kun je doen vanaf een half jaar tot drie jaar voor start bouw. Je hoeft voor de projectmelding nog geen adresgegevens of tekeningen te overleggen en het duurt slechts enkele minuten. Je regionale combicoördinator neemt dan contact met je op.

Op een rijtje voor jou als bouwer: waar moet je op letten?

Wanneer je kiest voor de prefab meterkast, let dan op de volgende punten:

 • Prefab meterkasten zijn op dit moment enkel mogelijk in nieuwbouw (laagbouw/eengezinswoningen). Stichting Mijn Aansluiting werkt met haar partners aan pilots voor toepassing in hoogbouw en verwacht hierover in 2023 te informeren.
 • Houd vroeg in de ontwikkeling van jouw plannen rekening met de prefab meterkast. Doordat de aansluiting ervan plaatsvindt zodra de fundering en begane grondvloer gereed zijn, vraagt dit een andere volgorde in het bouwproces. Je prefab meterkastleverancier kan adviseren.
 • In heel Nederland sluiten netbeheerders prefab meterkasten aan in series van vijf of meer woningen. Wil je minder dan vijf woningen of zelfs een enkele woning laten aansluiten op een prefab meterkast? Dit is in meerdere regio's al mogelijk. Neem hierover voorafgaand aan jouw aanvraag contact op met jouw netbeheerders of combicoördinator door tijdig een projectmelding te doen. Er wordt gewerkt aan een ruimere normering, zodat in de toekomst in meer situaties gebruik kan worden gemaakt van de prefab meterkast. Daarover zullen we tijdig informeren.
 • Kies een Kiwa-gecertificeerde leverancier. Ook de partij die de prefab meterkast plaatst, dient Kiwa-gecertificeerd te zijn.
 • Zorg dat je voldoet aan alle voorwaarden van de NTA8769.
 • De vooraanleg van het hoofdleidingnetwerk moet tijdig gereed zijn, ook hiervoor is het belangrijk zo vroeg mogelijk een projectmelding te doen.

Meer weten?

Als brancheorganisatie voor de bouw en infra maken we ons hard voor versnelling van de aansluitketen en vinden we het belangrijk om het initiatief van Mijn Aansluiting te ondersteunen. Harold Lever, van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer, is vanuit Bouwend Nederland betrokken bij dit project. Lees hier meer informatie zoals de beoordelingsrichtlijn van Kiwa en het NEN-persbericht over de aangepaste norm voor meterruimten. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met het secretariaat van Mijn Aansluiting.