Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep rioleringen bestratingen
  4. Over de vakgroep rioleringen bestratingen

Over de Vakgroep Rioleringen & Bestratingen

De Vakgroep Rioleringen & Bestratingen wil het landelijk platform zijn voor alle middelgrote en kleine infraondernemers, die zich bezig houden met de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij aan uitvoerende bestratingsbedrijven, bedrijven gespecialiseerd in riool- en betontechniek en allround GWW-bedrijven. In feite alle infrabedrijven die zich richten op de ontwerp- en uitvoeringsopgave voor de openbare ruimte.

Draagvlak en zichtbaar zijn

De Vakgroep wil het ledenaantal vergroten met instroom van allround GWW-bedrijven en zo de landelijke dekking verder versterken. De leden van de Vakgroep volgen de ontwikkelingen in hun sector op de voet. Kennis opdoen en delen, vinden ze belangrijk. Een andere drijfveer van de leden is zichtbaar zijn voor opdrachtgevers en werknemers. In opdracht van de Vakgroep is in 2019 de film ontwikkeld "Handige jongens bouwen aan hun toekomst". Een wervende film die alle facetten van het werk van de vakman GWW laat zien. In aanvulling op deze informatieve film van 4 minuten is ook een trailer gemaakt. Deze trailer van 0,5 minuut wordt volop door de jeugd op social media gedeeld. Met film én de filmposter zijn de vakgroep leden zichtbaar voor jong talent, dat wil leren en werken in onze sector.

Beweging in de markt

De komende jaren wordt er heel veel werk verwacht voor de sector verwacht. Zo is het gemeentelijk wegen- en rioolstelsel verouderd en dringend aan vervanging toe. De vervanging van het rioolnetwerk moet twee keer zo snel worden uitgevoerd om verslechtering van het netwerk te voorkomen. Daarnaast staat het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte hoog op de politieke agenda. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico's op voor de economie, gezondheid en veiligheid. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie beschrijft hoe de overheid dit in zeven stappen wil bereiken. Het zal duidelijk zijn dat een goed functionerend rioolstelsel cruciaal is voor het beperken van de schade als gevolg van extreme regenval.

Invloed op het hoogste niveau

Bouwend Nederland is via de Bouwagenda op het hoogste niveau betrokken bij de maatschappelijke discussies over de ruimtelijke inrichting van Nederland. In deze Bouwagenda is een apart hoofdstuk (roadmap) gewijd aan het belang van het rioleringsstelsel voor de gezondheid, milieu, waterkwaliteit en het houden van droge voeten en bezittingen.

Binnen Bouwend Nederland zijn diverse infra-vakgroepen actief. Allen met hun eigen specialisaties en met als gemeenschappelijk kenmerk het werken in- en aan de ondergrond. De Vakgroep Rioleringen & Bestratingen is daar één van. Dit branchenetwerk onder de paraplu van Bouwend Nederland maakt het voor vakgroepleden mogelijk om alle ontwikkelingen in de sector nauwgezet te volgen.

Word ook lid van de Vakgroep Rioleringen & Bestratingen

Wil je ook lid worden van de Vakgroep Rioleringen & Bestratingen? Neem dan contact met ons op.