Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep waterbouw
  4. Over de vakgroep waterbouw

Over de Vakgroep Waterbouw

De Vakgroep Waterbouw faciliteert een platform waar leden discussiëren over opleidingen, marktzaken en technologie in droge waterbouw. Ze organiseert jaarlijks bijeenkomsten met mogelijk bedrijfs- en werfbezoeken.

Lidmaatschap

De Vakgroep Waterbouw stelt een aantal eisen waaraan bedrijven moeten voldoen om als lid te worden toegelaten:

  • Het bedrijf moet lid zijn van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
  • Het (kandidaat) lid-bedrijf moet werken aannemen en uitvoeren op het gebied van de waterbouw
  • Het bedrijf moet regelmatig omzet realiseren in de waterbouw en aantonen dat over een periode van drie jaar, voorafgaand aan de aanvraag van het lidmaatschap, een gemiddelde jaaromzet is gerealiseerd in de orde van grootte van E 500.000,-
  • Het bedrijf moet te goeder naam en faam bekend staan. Hieromtrent worden zo nodig referenties ingewonnen bij opdrachtgevers, onderaannemers en leden van de Vakgroep Waterbouw.

Word ook lid van de Vakgroep Waterbouw

Wil je ook lid worden van de Vakgroep Waterbouw? Neem dan contact met ons op.