Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Verkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Waar zetten we als Bouwend Nederland op in voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023? Ons land staat voor belangrijke keuzes. De toegevoegde waarde van het Rijk klinkt luid door in de vele discussies over duurzaamheid, energie, woningbouw, bereikbaarheid, natuur en stikstof. Waar politici steeds vaker belangrijke besluiten moeten nemen, zijn er ook mensen nodig die besluiten omzetten in acties. De bouw is daarin een belangrijke partner.

Onze inzet in hoofdlijnen

Alleen door samenwerking komen we verder en kunnen we ambities realiseren. Daarom is onze inbreng onder te verdelen in drie hoofdlijnen:

 • Ruimtelijke ordening
 • Verduurzaming en energietransitie
 • Onderwijs en arbeidsmarkt

Hieronder lees je een vijftal punten die we belangrijk vinden. Deze zijn ook te vinden in het manifest 'Samen doorbouwen aan Nederland' dat is aangeboden aan politieke partijen.

Geef de bouw ruimte om voldoende toekomstbestendige woningen te bouwen

Maak ruimte voor meer betaalbare en toekomstbestendige woningbouw door:

 • te zorgen voor landelijke sturing op de woningmarkt en RO vraagstukken,
 • een minister van wonen en bouwen die bestaand instrumentarium inzet,
 • landelijk ambitieuzere eisen aan woningbouw te stellen en afwijking van die normen op decentraal niveau onmogelijk te maken,
 • te sturen op meer woningbouwprogrammering,
 • meer plannen sneller tot uitvoering te brengen onder andere door te zorgen voor voldoende ambtelijke capaciteit
 • en te zorgen voor voldoende beschikbare betaalbare woningen door nieuwbouw en doorstroming.

Geef de bouw ruimte om te zorgen voor veilige infrastructuur

Zorg voor een veilige infrastructuur door te investeren in onderhoud en nieuwe aanleg van (snel-, vaar- en spoor-)wegen, bruggen, viaducten, fietspaden en sluizen. Versterk de financiële positie van gemeenten met geoormerkte infragelden zodat een minimumonderhoudsniveau gegarandeerd kan worden. Zonder wegen worden geen woningen gebouwd.

Geef de bouw ruimte om Nederland te verduurzamen

De verduurzaming van Nederland vraagt om duidelijke keuzes voor de gebouwde omgeving en het landelijk gebied. Bijvoorbeeld: verzwaring van het elektriciteitsnet en de prioritering van bouw- en infraprojecten bij beschikbare ruimte op het net. Duurzame bouw- en infraprojecten dragen immers bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Voorkom verdere beperkingen door de stikstofproblematiek en de Kaderrichtlijn Water

Los de stikstofproblematiek structureel op en zorg voor een evenwichtige verdeling van de stikstofruimte. Het oplossen van de stikstofproblematiek is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de opgaven op het gebied van verduurzaming, mobiliteit en woningbouw. Pleeg daarnaast forse inspanningen om te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water en zorg dat water niet de nieuwe drempel wordt voor economische ontwikkeling.

Versterk de arbeidsmarkt en het technisch onderwijs

Versterk de arbeidsmarkt en het technisch onderwijs door het Aanvalsplan Techniek te omarmen en techniek te verankeren in het basisonderwijs. Zorg voor transparante, voorspelbare en uitvoerbare regels en breng de loondoorbetaling bij ziekte terug naar één jaar zodat mkb'ers ruimte hebben om mensen in dienst te nemen.

'Minder praten, meer doen'

Als we de goede en betaalbare huizen willen bouwen, als we ons elektriciteitsnet willen versterken om zo de klimaatdoelen te halen en als we de infrastructuur veilig willen houden, dan moet het nieuwe kabinet vooral overgaan tot uitvoering van reeds gemaakte plannen. Dus minder praten en meer doen.

De focus moet liggen op de uitvoer van woningbouwplannen in plaats van op regels die de bouw van nieuwe huizen belemmeren. Wij zien graag dat het nieuwe kabinet investeert in de renovatie en het onderhoud van onze infrastructuur. Laten we ook doorgaan met de Aanpak Piekbelasting om zo de stikstofuitstoot te verminderen. Dat schept ruimte om de nieuwe huizen te bouwen, onze energievoorziening te verduurzamen en om Nederland veilig en bereikbaar te houden.

Arno Visser
Voorzitter

Contact met onze belangenbehartiger?

Ruben Heezen is onze belangenbehartiger. Je kan hem via dit e-mailadres mailen of bellen op 06-21554822.

Persvragen of -verzoeken?

Ben je van de media en heb je een persverzoek of -vraag? Neem dan contact op woordvoerder Eline Maarse via dit e-mailadres of op 06-18803650.

Werkbezoek aanvragen

Wij laten je graag zien hoe de bouw en infra doorbouwt aan Nederland. Ben jij (kandidaat-)kamerlid en wil je een bouw- of infraproject bezoeken? Vraag via onderstaande knop een werkbezoek aan. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.