Cao Bouw & Infra 2023 algemeen verbindend verklaard

Afbeelding Cao Bouw & Infra 2023 algemeen verbindend verklaard
maandag 14 november 2022

Op 9 november 2022 heeft de minister van SZW de Bouw & Infra cao 2023 algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat iedereen vanaf 1 januari 2023 de cao van 2023 moet naleven.

De cao is per 1 januari 2023 van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. De algemeenverbindendverklaring loopt gelijk met de looptijd van de cao, dus tot en met 31 december 2023. Bouwend Nederland is verheugd dat eerder geuite bedenkingen geen bezwaar voor de algemeenverbindendverklaring hebben opgeleverd. 

Download hier de cao Bouw & Infra 2023.

Hiermee zijn ook de loonsverhogingen van 2,5% per 1 januari 2023 en 2,5% per 1 juli 2023 van het vast overeengekomen jaarloon voor iedere werknemer die onder de werkingssfeer van de cao valt definitief.

Lees hier de publicatie in de Staatscourant.