Uitstel Wkb voor verbouwingen

Afbeelding Uitstel Wkb voor verbouwingen
maandag 11 september 2023

Minister Hugo de Jonge heeft bekendgemaakt dat het publiekrechtelijke deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw gaat gelden, en pas zes maanden later voor verbouwingen. Je hoeft als initiatiefnemer bij verbouwingen dus pas vanaf 1 juli 2024 een kwaliteitsborger in te schakelen.

Dit staat in een brief die op 11 september 2023 is gepubliceerd. Belangrijkste reden voor deze beslissing is een 'zachtere landing': met dit uitstel ontstaat er iets meer vertrouwen dat er voldoende deskundige kwaliteitsborgers zijn, hebben aannemers die vooral verbouwingen doen een wat langere voorbereidingstijd en kunnen kinderziektes in het proces bij gemeenten worden opgelost.  

Bouwend Nederland heeft als enige partij al eerder haar voorkeur uitgesproken voor uitstel voor verbouwingen, met name vanwege de zachte landing. We vinden het dan ook positief dat de minister hiertoe heeft besloten. Er blijven nog wel enkele andere aandachtspunten over. Zo willen we graag meer inzicht in hoe gemeenten omgaan met bijzondere situaties, zoals deel-opleveringen bij een nieuwbouwproject en niet-herstelbare kleine afwijkingen van het Bouwbesluit / BBL. Ook vraagt de term “bouwwerk” om meer uitleg, zodat duidelijk is op welke werkzaamheden de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek betrekking hebben. En er zijn knelpunten in de uitwisseling van informatie via software tussen kwaliteitsborger, constructeur, architect en aannemer. Over deze aandachtspunten zijn we in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een goede voorbereiding blijft belangrijk   

Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (onder andere aansprakelijkheid en opleverdossier) gaat wel voor alle bouwwerken gelden per 1 januari 2024. Als jouw bedrijf vooral verbouwingen doet, gebruik het uitstel goed door je voor te bereiden. Woon bijvoorbeeld een van de Wkb-bijeenkomsten bij, bekijk de animatie en het infoblad of volg een training van BNL Academy. Meer informatie vind je op www.bouwendnederland.nl/wkb. En je kunt ook nog een proefproject doen, met financiële tegemoetkoming van het Rijk.