Wijzigingen Bouwbesluit / BBL per 1 januari 2024

Afbeelding Wijzigingen Bouwbesluit / BBL per 1 januari 2024
zondag 1 oktober 2023

Per 1 januari 2024 vinden er enkele wijzigingen plaats in de bouwtechnische regels, zoals die nu in het Bouwbesluit (dit heet straks Besluit bouwwerken leefomgeving BBL) staan. Dit betreft bijvoorbeeld brandveiligheid, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.

Adviesbureau Nieman heeft de wijzigingen op een rijtje gezet, zie Wijzigingen Besluit bouwwerken leefomgeving vanaf 2024 - Nieman.

Het voldoen aan de bouwtechnische regels is met de komst van de Wkb extra belangrijk, goed om daar kennis van te nemen!

Actuele versie BBL

De actuele versie van het BBL vind je op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.