• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Terugblik: Infra Innovatie Marktdag 2023 in het teken van samen doen en samen loslaten

Terugblik: Infra Innovatie Marktdag 2023 in het teken van samen doen en samen loslaten

Afbeelding Terugblik: Infra Innovatie Marktdag 2023 in het teken van samen doen en samen loslaten
donderdag 2 november 2023

Dinsdag vond in het provinciehuis van de Provincie Drenthe de jaarlijkse infra innovatie marktdag plaats, waarbij leden van het Innovatie Atelier, Platform WOW en het CROW bijeenkwamen om samen werk te maken van een veilige en duurzame openbare ruimte en infrastructuur. Deze samenwerking tussen zowel marktpartijen, publieke opdrachtgevers en ingenieurs is belangrijk. Belangrijk, omdat de sleutel voor succes in de maatschappelijke transities die momenteel worden doorgemaakt, zoals de energietransitie, grondstoffentransitie, circulaire transitie alleen middels een gezamenlijke en integrale aanpak kunnen slagen.

De Infra Innovatie Marktdag begon met een korte terugblik door Sander Wubbolts, Regiomanager van de Regio Noord, op de editie van 2022 en Gerrit Jansen, Beleidsontwikkelaar Wegen en Vaarwegen bij de Provincie Drenthe, op de bijeenkomst in het kader van de Provinciale en Klimaat neutrale Infrastructuur (PKCI). Beide sprekers wierpen een blik op de voortgang en ontwikkelingen sinds de vorige bijeenkomst.

Belang leiderschap opdrachtgevers

Deze terugkoppeling kreeg extra diepgang, nadat de microfoon werd doorgegeven aan de aanwezigen in de zaal. Roel van den Berg, voorzitter van Platform Infra Noord, benadrukte het belang van leiderschap van opdrachtgevers in het realiseren van innovatie. Hij benadrukte ook dat samenwerking vereist dat men bereid is om bepaalde traditionele denkpatronen los te laten om echte versnelling te bereiken.

Natuur als inspiratiebron

Spreker van de dag, Arjan Postma, legde inspirerende verbanden tussen innovatie, transitie, en de natuur. Zijn betoog toonde aan hoe de natuur als inspiratiebron kan dienen voor innovatieve benaderingen binnen de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW). De dag werd vervolgd met inhoudelijke workshops, waarin deelnemers de gelegenheid kregen om dieper in te gaan op specifieke onderwerpen en uitdagingen binnen de GWW.

Van individuele visies naar gezamenlijk doen

De dag werd afgesloten met een informele netwerkborrel, waar deelnemers de kans hadden om contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. Al met al was de dag een succes en toonde het de toewijding en het enthousiasme van alle betrokkenen om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor openbare ruimtes en infrastructuur in Nederland. Dat was dan ook het doel van de dag: 'van individuele visies naar gezamenlijk doen!'.

Yannick Bos adviseur markt & overheid regio-noord