Wkb van start, wat verandert er voor jou?

Afbeelding Wkb van start, wat verandert er voor jou?
dinsdag 2 januari 2024

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij gezet.

  • Voor nieuwbouw van bouwwerken in gevolgklasse 1 (zoals grondgebonden woningen, kleine bedrijfspanden, kleine fiets- en voetgangersbruggen) is vanaf 1 januari 2024 voor het technische gedeelte geen sprake meer van vergunningplicht, maar moet de initiatiefnemer een melding doen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarbij moet je onder andere vermelden wie de kwaliteitsborger is en je moet een borgingsplan en een risicobeoordeling indienen.

  • De kwaliteitsborger geeft aan het eind van het bouwproces een verklaring dat hij gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat het werk voldoet aan de bouwtechnische regels. Deze verklaring moet de initiatiefnemer, samen met diverse tekeningen en berekeningen van het gerealiseerde bouwwerk, bij de gereedmelding van het project indienen bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente).

  • Voor ALLE bouwwerken, variërend van het vervangen van een kozijn tot de bouw van een ziekenhuis, gelden extra eisen aan de waarschuwingsplicht. Ook wordt voor nieuwe contracten gesloten vanaf 1 januari 2024 de aansprakelijkheid van een aannemer verruimd en moet een opleverdossier worden overhandigd. Advies is om in het contract afspraken te maken over wat er in het opleverdossier komt. Gebruik hiervoor de AVA Consumenten 2023 en de AVA Zakelijk 2023 met de bijbehorende modelovereenkomsten (te vinden op bouwendnederland.nl/modellen)

  • Bij de bouw van nieuwbouwwoningen moet je de consument informeren over hoe je verzekerd bent. Ook moet je in de tweede maand na oplevering een brief sturen naar de consument met betrekking tot het 5%-depot. Een voorbeeldbrief is te vinden op bouwendnederland.nl/modellen.

Meer weten? 

Voor meer details, lees het Wkb-infoblad en kijk op www.bouwendnederland.nl/wkb.