Stop werkzaamheden bij onverwachte kleur en geur

Afbeelding  Stop werkzaamheden bij onverwachte kleur en geur
dinsdag 30 januari 2024

Bij werkzaamheden in de bodem, kan er onverwacht gekleurde grond of een onaangename geur optreden. Zo troffen de werknemers bij dit incident een blauw gekleurde grond aan en roken ze een zwakke, onaangename geur die direct doet denken aan amandelen. Nader bodemonderzoek leert dat er sprake is van een gevaarlijk verontreiniging. Hoe ga je hier mee om?

Vanuit de Governance code Veilige Energienetten (GVE) is sinds begin 2023 de werkgroep Leren van Arbo-incidenten actief. Deze landelijke werkgroep richt zich op arbeidsincidenten die plaatsvinden bij het werken aan energienetten. Aan de hand van praktijksituaties maken zij incidenten bespreekbaar.

Werken in en met verontreinigde bodem

De initiatiefnemer, vaak ook de opdrachtgever, heeft de plicht om alle informatie met betrekking tot de kwaliteit van de bodem te verstrekken aan haar opdrachtnemer. Dit moet gebeuren voordat de werkzaamheden starten. Een (historisch)bodemonderzoek is onderdeel van de informatieverstrekking. Voordat de informatie met de buitenploeg gedeeld wordt is het belangrijk als werkvoorbereider, om te controleren of de informatie compleet en een actueel beeld geeft. Als grondroerder, graver, moet je altijd ervan bewust zijn dat tijdens graafwerkzaamheden er verontreinigde grond aanwezig kan zijn, ook als dit niet uit de verstrekte informatie blijkt. Bekijk hier de flyer.

Participatie Bouwend Nederland

Om te kunnen werken in en met verontreinigde bodem is er wet- en regelgeving ontwikkeld gericht op milieu en arbo. Als Bouwend Nederland vinden we de kwaliteit van de leefomgeving en dat er veilig gewerkt kan worden belangrijk. Daarom werken wij, vanuit de praktijk, mee aan de totstandkoming van richtlijnen die daaraan bijdragen. Daarnaast vinden wij het gesprek over veiligheid in de keten belangrijk. Voor meer informatie, neem contact op met Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer