Rinkelende opening Sliepe yn 'e takomst

Drukbezochte kick-off Biosintrum Oosterwolde

Afbeelding Rinkelende opening Sliepe yn 'e takomst
maandag 12 februari 2024

In een bomvol Biosintrum gaven wethouder Bauke Dam van Gemeente Súdwest-Fryslân en Gerrit Hiemstra, vorige week dinsdag het ‘startschot’ voor het project Sliepe yn 'e takomst, door symbolisch een rinkelende wekker uit te zetten.

Sliepe yn 'e takomst is een uniek samenwerkingsproject tussen de gastvrijheidsondernemers, bouw en architecten in Provincie Fryslân op het gebied van biobased en circulair bouwen. De 5 samenwerkende partijen in dit project zijn; Koninklijke Bouwend Nederland , Toerisme Alliantie Friesland (TAF), St. Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland (SBF), Circulair Friesland & Gemeente Súdwest-Fryslân,

Biobased en circulair bouwen

Met dit project wordt ingezet op een nauwe samenwerking tussen 7 Friese aannemers, recreatieondernemers, architecten én het onderwijs (o.a. Firda en NHL Stenden Hogeschool Toekomstbouwers Friesland) met als doel kennis verkrijgen en delen op het gebied van biobased/circulaire bouwen voor/in de Friese gastvrijheidssector. Het project draagt bij aan het verbeteren en in samenhang ontwikkelen van alle zeven pijlers van de circulaire economie; energie, water, materiaal, biodiversiteit én welzijn, naast maatschappelijk bijdrage en de extra waarden aan de hand van het verhaal, cultuur en kwaliteiten van Friesland.

7 ontwerpen en kennisbank

Met veel enthousiasme zijn de teams aan elkaar voorgesteld en zijn de eerste ideeën – van cocon tot woonark – al gepresenteerd. Eind juli moeten alle teams een ontwerp klaar hebben, welke tijdens een grote oploop in september in Theater Sneek gepresenteerd zullen worden. Alle kennis die tijdens het proces en het ontwerpen door de teams is opgedaan wordt ter beschikking gesteld via een online platform op de site van Circulair Friesland. Oarshûs (Gerrit Hiemstra, Doeke van Wieren en Nicolaas van Everdingen) begeleidt de teams tijdens dit ontwikkeltraject.

Deelnemende teams

De 7 teams bestaan uit; Camping Vrijhaven, Bouwbedrijf Heeringa, Buro Grooter, Camping It Wiid , ECOhûs Fryslân, Alynia Architecten, Smûk Recreatie, Bouwbedrijf P.R. de Jong, Wind Architecten Adviseurs BV,Recreatiepark de Jerden, Bouwbedrijf Postma, Zantman Architecten,recreatiecentrum "De Rakken" Woudsend, Kramer's Bouwbedrijf Friesland BV, Achterbosch Architecten, Recreatiepark De Uilenburg, hekstra, Borren Staalenhoef Architecten, Súdermar Planontwikkeling, AGRICOLA BOUW B.V., INBO.

Voortgang project

De teams gaan nu hard aan de slag met het verder vormgeven van de ontwerpen. Eind april wordt er nog een tussentijdse bijeenkomst georganiseerd waarbij het elkaar inspireren en kennis uitwisseling centraal staat. Op 24 september worden de ontwerpen tijdens een spetterende bijeenkomst gepresenteerd. Wordt vervolgd!

Jolande Oechies verenigingsmanager Friesland