Slijpschijf op bouwplaats

De bouw heeft te maken met grote maatschappelijke uitdagingen (woningbouw, energietransitie, onderhoud infra). Om die te realiseren heeft onze sector voldoende arbeidscapaciteit nodig en die is onvoldoende op te vangen met de huidige instroom uit de opleidingen of door zij-instromers. Als sector moeten we dus kijken naar andere beschikbare groepen. Buitenlandse arbeidskrachten horen daar nadrukkelijk ook bij.

Waarom vinden we dat?

Werkgevers en vakbonden zetten zich samen in om jongeren voor onze sector te interesseren en ook zij-instroom te stimuleren. Dat gebeurt via opleidingsbedrijven maar ook via de campagne Je gaat het Maken. Doel is om voldoende leerlingen op te leiden om aan de vraag te voldoen. Uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt echter dat de aanwas de komende periode onvoldoende is om de 60.000 vacatures te vullen. Kortom, ook buitenlandse krachten zullen komende periode nodig zijn en blijven om een bijdrage te leveren aan de stijgende productievraag.

Waar zetten wij op in?

1. Juiste arbeidsvoorwaarden
Als Bouwend Nederland vinden wij het vanzelfsprekend dat daarbij de juiste arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd. In onze cao hebben we daar ook afspraken over gemaakt. Wij vinden het onwenselijk dat door inzet van buitenlandse arbeidskrachten oneerlijke concurrentie ontstaat.

2. Wegnemen formele belemmeringen arbeidsmigratie
Wij vinden het de taak van de overheid om zoveel mogelijk formele belemmeringen rondom arbeidsmigratie weg te nemen in het belang van een voortvarende aanpak van alle maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Bouwend Nederland pleit voor een vakmigrantenregeling die het werven van buitenlandse arbeidskrachten uit niet EU-landen moet vergemakkelijken.

Buitenlandse arbeidskrachten


‘Om de huidige vraag naar arbeidskrachten in onze sector op te vangen kan het niet anders dat we ook kijken naar andere beschikbare groepen, zoals de buitenlandse arbeidskrachten. Maar door inzet van buitenlandse arbeidskrachten mag geen oneerlijke concurrentie ontstaan. Voor ons is het vanzelfsprekend dat de arbeidsvoorwaarden zoals wij die in de sector hebben afgesproken, ook voor buitenlandse arbeidskrachten worden gehanteerd.’

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland