De markt moet zich goed kunnen voorbereiden op de nieuwe bouweisen nieuwbouw. De inwerkingtreding van de de BENG-eisen moet minimaal zes maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware zijn ingang vinden. Het is belangrijk dat de voorwaarden worden geregeld waarmee partijen die aan de lat staan de energietransitie de opgave ook kunnen realiseren. Om nog verder te kunnen innoveren en investeren hebben bouwbedrijven zicht nodig op opschaling en een continue vraag van opdrachtgevers. Om Nederland klimaatbestendig te maken moet het onderwerp hoger op de agenda bij overheden. Daarnaast moet er duidelijke probleemeigenaar zijn die de samenhang tussen de opgaven coördineert.

Waarom vinden we dat?

Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn.

Waar zetten wij op in?

 1. Soepele overgang naar de nieuwe BENG-eisen
  Vanaf 2020 is alle nieuwbouwproductie in de woning- en utiliteitsbouw energieneutraal.

 2. Energietransitie
  Vanaf 2050 zijn alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal
 1. Klimaatbestendig Nederland
  Nederland is in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.

 2. Duurzame GWW
  Vanaf 2020 worden in alle GWW aanbestedingen duurzaamheidscriteria serieus meegenomen, zodat infrabedrijven duurzaamheid in projecten optimaal kunnen vormgeven.