Klimaatadaptatie

Overstroming woonwijk in Wilnis

Klimaatadaptatie staat bij veel overheden op de agenda, maar niet hoog genoeg. Budgetten ontbreken en bij het inrichten van de openbare ruimte worden klimaatadaptieve maatregelen nog te weinig meegenomen vanaf de ontwerpfase. Daarnaast is er geen duidelijke probleemeigenaar die de samenhang tussen de opgaven coördineert.

Waarom vinden we dat?

Nederland is onvoldoende voorbereid op extremer weer. Dit raakt ons allemaal: bewoners, bedrijven en overheden. Door de weersverandering neemt de kans op wateroverlast, hittestress en funderingsschade toe. Maatregelen in de gebouwde omgeving en tijdens nieuwbouw kunnen de negatieve gevolgen van extremer weer fors beperken. De bouw- en infrasector speelt een belangrijke rol bij het versneld klimaatbestendig maken van Nederland.

Waar zetten wij op in?

  1. Duidelijke probleemeigenaar
    Het blijkt in de praktijk ook lastig om meer aandacht te krijgen voor het thema. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemerszijde is nog onvoldoende duidelijk wie de probleemeigenaar is. Koninklijke Bouwend Nederland zou graag zien dat gemeenten hierbij een coördinerende rol hebben.
  2. Nieuwe samenwerkingsvormen
    Koninklijke Bouwend Nederland pleit voor nieuwe samenwerkingsvormen waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers al in een vroeg stadium samen gaan nadenken over een oplossing. Stel hierbij open vragen en stimuleer marktpartijen om met innovatieve ideeën te komen. Zet projecten niet alleen op de laagste prijs in de markt, en leg niet alles vast in een bestek. Gebruik de kracht van de markt door duurzaamheidscriteria in aanbestedingen serieus mee te wegen en open te staan voor nieuwe ideeën.

 

Klimaatadaptatie

Nederland staat aan de vooravond van een grootschalige verbouwing. Laten we met een minder vrijblijvende aanpak samen deze ingewikkelde puzzel leggen en Nederland versneld klimaatbestendig maken.

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland
Richard Massar manager communicatie