Energie-infrastructuur

Forse investeringen en meer regie nodig

Afbeelding Energie-infrastructuur

De geringe ruimte op het elektriciteitsnetwerk zit de opschaling van de woningbouw en de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de weg. Door de overgang naar duurzame energiebronnen ontstaat een stevige toename van (duurzame) energie. Er zijn daarom niet alleen forse investeringen nodig maar ook meer regie op de energie-infrastructuur.

Waarom vinden we dat?

Elektriciteit draagt nu voor zo’n 22% bij aan het totale energiegebruik in Nederland. En dit groeit naar verwachting tot 30% in 2030 en meer dan 50% in 2050. De huidige capaciteit zorgt nu al voor lange doorlooptijden bij tijdelijke/definitieve aansluitingen voor woningbouw, utiliteit en infra.

Waar zetten wij op in?

  1. Tot 2050 moeten landelijke en regionale netbeheerders gezamenlijk zo'n 102 miljard euro investeren;

  2. De ACM zorgt er voor dat de tarieven van netbeheerders niet hoger zijn dan redelijk. Daarbij prikkelt de ACM de netbeheerders om efficiënt te werken. De ACM moet de netbeheerders ruimte geven om proactief te investeren. Daarnaast bepaalt de ACM wat ‘redelijke’ aansluittermijnen zijn voor nutsvoorzieningen. De redelijke termijnen moeten helder en eenduidig zijn, zodat bouwers weten waar zij rekening mee moeten houden, ondanks de schaarste op het net.

  3. Door de schaarste op het net wil Bouwend Nederland een prioriteringskader in het leven roepen. In dit kader zouden het aansluiten van grote maatschappelijke opgaven als de woningbouwopgave prioriteit moeten krijgen. Het Rijk zal stevige regie moeten voeren om te zorgen maatschappelijke opgaven ingevuld kunnen worden. Regie is eveneens nodig om beter inzicht te verschaffen naar de vraag naar stroom aan de ene kant en de mogelijkheden van het net aan de andere kant.

De geringe ruimte op het elektriciteitsnetwerk zit de versnelling van woningbouw en verduurzaming van de gebouwde omgeving in de weg. Forse investeringen en meer regie zijn nodig!

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Voorzitter

 

Richard Massar communicatieadviseur