Bouwend Nederland ziet dat het kabinet de eerste stappen zet in het stikstofdossier. De vraag die boven de markt blijft hangen is de tijdskwestie. De problemen zijn zeer urgent en er is geen tijd te verliezen. Het pakket maatregelen dat het kabinet op 13 november voorstelde moet immers nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. Dit lijkt dus geen oplossing voor de echt korte termijn. De beste oplossing blijft wat ons betreft een zo spoedig mogelijk vastgestelde drempelwaarde.

Waarom vinden we dat?

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor onder meer bouwactiviteiten mag worden gebruikt. Met de problematiek staan miljarden aan omzet en duizenden banen staan op het spel. Dit blijkt uit de resultaten van een enquête onder 900 leden van Bouwend Nederland. Daarnaast zijn meer dan 1000 projecten vertraagd, en worden ruim 27.000 woningen niet gebouwd. Dit probleem wordt met de dag groter.

Waar zetten wij op in?

Wat Bouwend Nederland betreft is de snelste manier om het werk in de bouw- en infrasector weer vlot te trekken de invoering van een drempelwaarde voor stikstofdepositie. Daarnaast dient de tijdelijke piek van stikstofuitstoot gedurende de bouwfase van projecten uitgezonderd te worden.

Ook zet Bouwend Nederland in op Natuurbeheer en -herstel. Hiervoor is structureel ruimhartig extra budget nodig. Wij zouden graag zien dat het Kabinet hier op korte termijn stappen in zet. Gezien de opgave denken wij aan een bedrag van 1 miljard euro per jaar voor een periode van zeven tot tien jaar.

Stikstof


Voorkom dat Nederland in een ‘man-made’-recessie belandt. Trek de bouw- en infrasector vlot, zodat we weer woningen kunnen bouwen, wegen kunnen aanleggen, huizen kunnen verduurzamen en Nederland klimaatbestendig kunnen maken. De tijd dringt, kom daarom zo spoedig mogelijk met een werkbare drempelwaarde.

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Bouwend Nederland