Veiligheid

Afbeelding Veiligheid

Jaarlijks gebeuren er teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. Onze ambitie is dat iedereen veilig de bouwplaats verlaat. We accepteren geen dodelijke slachtoffers binnen de sector meer. Binnen Koninklijke Bouwend Nederland heeft veiligheid topprioriteit en met een meerjarenprogramma werken we aan het verbeteren van de veiligheid in de sector.

Waarom vinden we dat?

Elk ongeval is een groot drama voor de werknemer, zijn gezin en zijn werkgever. Voor de sector betekent het dat wij zo op de meest pijnlijke manier belangrijke mensen verliezen. Dit werkt ook indirect door, want de belangstelling van media voor ernstige ongevallen werkt averechts op de reputatie van onze sector. Jongeren die voor techniek kiezen, worden door dergelijke berichten mogelijk afgeschrikt om door te stromen naar de bouw. Arbeidsongevallen kosten de sector bovendien tientallen miljoenen euro’s per jaar.

Elke bouwplaats is een dynamische, steeds veranderende omgeving met grote, zware materialen en machines. Werkgevers, werknemers en iedereen die op de bouwplaats (tijdelijk) rondloopt, moet nog scherper bewust zijn van de veiligheidsrisico’s, op elk moment. Beperkt risicobesef, in combinatie met onverwachte situaties leiden vaker tot ongevallen.

Waar zetten wij op in?

1. Het voorkomen van ongelukken
Iedereen moet aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Hiervoor nemen de werkgevers de verantwoordelijkheid. Werkgevers in de bouw en infra zien veiligheid als topprioriteit. Ze besteden er veel aandacht aan. Niet alleen omdat er diverse wettelijke eisen zijn, maar ook omdat de duizenden werkgevers in onze sector hun werknemers beschouwen als hun grootste kapitaal.
 
2. Ambitie: nul dodelijke ongevallen
Het is niet acceptabel dat de bouw tot de drie meest onveilige sectoren in Nederland behoort. De ambitie van Koninklijke Bouwend Nederland is dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouwbranche wordt teruggebracht naar nul. Met deze ambitie als uitgangspunt zal ook het aantal (zware) ongevallen aanzienlijk worden verminderd.
 
3. Zichtbaar maken veiligheidsrisico’s
De hoofddoelstelling van het meerjarenprogramma Veiligheid is op het hele terrein van veiligheid met preventieve maatregelen te komen om veiligheidsrisico’s te elimineren dan wel beheersbaar te maken. Vanuit dit meerjarenprogramma is de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag gestart. Met de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag helpen we lidbedrijven veiligheid beter op de kaart te zetten en een open cultuur te creëren. Een cultuur waarin er ruimte is om incidenten te melden, situaties bespreekbaar te maken en van elkaar te leren. De ambitie van de campagne is eenvoudig: een veilige sector waar iedereen die de bouwplaats betreedt, ook gezond en veilig weer weggaat. De campagne beschikt over een website bewustveiligiederedag.nl.
 
4. Bewustwordingscampagne

Samen met leden en hein willen we de bouw veiliger maken. hein® zorgt ervoor dat mensen anders leren kijken naar hun eigen gedrag en dat van de mensen om hen heen. 

 

Veiligheid

Het is onacceptabel dat de bouw nog steeds in de top drie van onveilige sectoren staat. We moeten alles op alles zetten om dit te veranderen. Elk (dodelijk) ongeval is er één te veel. Vandaar onze ambitie om alle ongevallen te voorkomen.

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland

 

Angelina van Weerdenburg Communicatieadviseur