Werving arbeidskrachten

Tiny houses in Amsterdam

Bouwend Nederland vindt dat de bouwsector een belangrijke rol speelt in de grote maatschappelijke opgaven die voor ons liggen. Een daarvan is ervoor te zorgen dat iedereen in ons land een acceptabele woonruimte kan vinden. Een ander is de verduurzaming van het huidige woning- en kantorenbestand. Het werk in onze sector is dus van groot belang voor de welvaart in ons land. Vandaar dat we inzetten op het vinden van nieuwe mensen voor onze sector.

Waarom vinden we dat?

Tot 2023 zoeken wij vele nieuwe arbeidskrachten. Deze mensen zijn nodig om aan de vervangingsvraag te voldoen. De oudere generatie in de bouw en infra gaat de komende jaren afscheid nemen. Ook krijgen we te maken met een gigantische bouwopgave voor de komende jaren: 1 miljoen nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Verder is er nog een gigantische opgave in het onderhoud en vervanging van infrastructuur. Al op de korte termijn draait het dus om veelzijdige handen.

De vraag zal de komende jaren alleen nog maar groeien, is de verwachting. De gebouwde omgeving staat namelijk voor een enorme opgave van verduurzaming. De vraag naar specialistisch geschoold personeel zal hierdoor toenemen. De omslag is al gaande, want alle nieuwbouw gaat richting energieneutraal. Dit stelt andere eisen aan de werknemers in de bouw.

Waar zetten wij op in?

1. Bouw aantrekkelijk maken voor jongeren
Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de bouw en infra. Reden waarom Bouwend Nederland eerder besloot om in samenwerking met opleidingsbedrijven, scholen en regionale initiatieven te investeren in een grootschalige instroomcampagne Je Gaat Het Maken.

2.Zij-instromers interesseren voor bouw
Het aanbod aan functies in de bouw en infra is niet alleen heel groot maar ook heel divers. Dit biedt een grote groep zij-instromers volop kansen om relatief snel de overstap te maken. 

Werving arbeidskrachten

‘De bouw en infrasector heeft volop plek voor denker en doeners. Wij zoeken veel nieuwe mensen, jongeren en zij-instromers. Wij bieden direct een goed salaris en doorgroeimogelijkheden. Binnen onze sector wordt veel gebruik gemaakt van nieuwe technologieën en er zijn vele opleidingsmogelijkheden voor werkzaamheden op de bouwplaats of op kantoor.'

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland

 

Niels Wensing directeur dienstverlening