Welkom bij het Aanbestedingsinstituut

Afbeelding Welkom bij het Aanbestedingsinstituut

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit van aanbestedingen van werken bewaakt. Op deze pagina's delen we onze recente acties en publiceren we rapporten.

Top 25 duurzame aanbesteders

Voor de vijfde keer op rij staat de Provincie Noord-Brabant bovenaan de top 25 duurzame aanbesteders. Noord-Brabant haalde de hoogste score, maar de verschillen met de nummers twee (Provincie Utrecht), drie (Hoogheemraadschap van Rijnland) en vier (Gemeente Eindhoven) zijn kleiner dan ooit.

Naar de lijst van 2023

Wat doet het instituut?

Ons doel is door constructief overleg het aantal (juridische) problemen bij aanbestedingen te verminderen. We registreren alle aanbestedingsadvertenties in de bouw en infra en controleren ze op fouten. Als we een fout constateren, ondernemen we zo snel mogelijk actie richting de aanbestedende dienst. We proberen om snel tot een oplossing te komen door het doen van concrete voorstellen hoe het beter kan. Hiermee voorkomen we juridische procedures. Als een opdrachtgever weigert mee te werken, terwijl er een aparte schending van de aanbestedingsregels is, dan treden we harder op, desnoods middels een gang naar de rechter.

Voor wie?

Het Aanbestedingsinstituut is er voor de hele bouw- en infrabranche. We houden de belangen van de opdrachtnemers scherp in de gaten. Zij kunnen ons attenderen op fouten in aanbestedingen waarmee ze zelf geconfronteerd worden.

Wie zijn de opdrachtgevers?

Opdrachtgevers kunnen in de eerste plaats met ons te maken krijgen als we opmerkingen plaatsen bij één van hun aanbestedingen, maar kunnen zich ook melden als zij zelf een specifieke vraag hebben over een aanbestedingsconstructie. We voorkomen op die manier liever vooraf dat een fout gemaakt wordt, dan dat we achteraf moeten corrigeren. Het Aanbestedingsinstituut treedt op in zaken die voor de branche van belang zijn. Individuele klachten van deelnemers aan een aanbesteding worden niet behandeld.

Wie zit erachter?

Het Aanbestedingsinstituut is een initiatief van Bouwend Nederland, de vereniging van ondernemers in de bouw & infra, maar opereert uitdrukkelijk als een onafhankelijke stichting ten behoeve van de gehele branche.

Duurzaam aanbesteden: eenvoudig impact maken

Bij het aanbesteden van infrawerken kan zonder veel moeite duurzame progressie worden geboekt. Pas de vijf tips toe uit de Infographic 'Meer impact met duurzaam aanbesteden'.

Download de flyer