Recente acties

Afbeelding Recente acties

In onderstaand overzicht staan alle aanbestedingsacties die de afgelopen drie maanden door het Aanbestedingsinstituut zijn ondernomen.

Aanbesteder Opdracht Uiterste datum Pijnpunten
Gemeente Edam-Volendam Onderhoud besnoeiingen etc. 4 september 2020 Referentiewerken, laagste prijs, Vrijwaring WIBON
SWB Midden Twente Onderhoud openbare ruimte 2 september 2020 Termijn vragen stellen, referentiewerken
Gemeente Ridderkerk Nieuwbouw Gemini College en sportzaal 31 augustus 2020 Omzeteis, Bijwonen loting
Gemeente Utrecht Nieuwbouw Academie Tien (Berlijnplein) 20 augustus 2020 Gunningscriteria, selectiecriterium
Gemeente Amsterdam Maaiveldinrichting Centrumgebied Nieuw West Fase 1 5 augustus 2020 Jaaromzet elementenverharding, referentiewerken, selectiecriteria
Gemeente Sint-Anthonis Snoeien van bomen 3 augustus 2020 Eis trede 5 CO2-prestatieladder

Onder een aanbestedingsactie verstaan we een oproep aan een aanbestedende dienst, die een fout heeft gemaakt in een aanbestedingsprocedure.

Als je, als potentiële inschrijver, een fout ontdekt in een aankondiging of in de aanbestedingsstukken, dan kun je in onderstaand overzicht zien of wij de fout ook al hebben opgemerkt en al actie hebben ondernomen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je de door jou opgemerkte fout direct aan ons mailen, zodat wij alsnog actie kunnen ondernemen. Ben je op zoek naar acties ouder dan drie maanden, stuur ons dan even een e-mail via dit formulier.