Afbeelding

Bouw en Infra Inclusief Award

Op donderdag 11 april 2024 reiken we voor het eerst de Bouw en Infra Inclusief Award uit. De prijs wordt uitgereikt aan twee initiatieven (grootbedrijf en mkb) die vooroplopen in het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving. Op deze pagina informeren we je hoe je jouw initiatief kan inzenden, over het event, wat we de komende maanden allemaal gaan doen en hoe het nominatie- en jureringsproces eruit ziet.

Waarom organiseren we de Bouw en Infra Inclusief Award?

Het doel van de Bouw en Infra Inclusief Award is het zichtbaar maken van initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie in onze sector. We weten uit een verkenning onder onze leden dat er in de sector al veel goede initiatieven zijn. Vaak is men niet bewust dat je daarmee diversiteit en inclusie bevordert. 

Uit onderzoek is bekend dat diverse teams beter presteren. Verschillende mensen brengen verschillende kwaliteiten en nieuwe netwerken mee. Deze zijn hard nodig voor de uitdagingen waar de sector voor staat. Naast initiatieven in het zonnetje zetten, hopen we andere bedrijven met deze awarduitreiking te inspireren om aan de slag te gaan met diversiteit in inclusie.

"We zien dat bedrijven nog worstelen met hoe ze een bedrijfscultuur kunnen neerzetten waarin echt iedereen zich thuis voelt. Daarom is het delen van voorbeelden en vragen stellen aan elkaar zo belangrijk", zegt verenigingsmanager Itzél Zuiker.

 

Waar zijn we naar op zoek?

In onze sector wordt goed nagedacht over het aantrekken en behouden van andere groepen werknemers. Vaak is men niet bewust dat je daarmee diversiteit en inclusie al bevordert. Ook zijn ondernemers nog zoekend in hoe je een inclusiever en diverser bedrijf kan runnen. De sleutel ligt bij het vergroten van het bewustzijn dat kleine dingen al het verschil kunnen maken en bij het leren van mede-ondernemers en experts. We zoeken naar initiatieven die diversiteit en inclusie in een organisatie bevorderen.

'Iedereen met hart voor de bouw en infra moet zich welkom voelen in onze sector'

Itzél Zuiker: "Het formuleren van vacatureteksten zodat ze verschillende groepen aanspreken, het inrichten van een gebedsruimte bij de bouwplaats, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan bieden of een aparte dixi voor vrouwen zijn enkele voorbeelden hoe soms kleine dingen het verschil kunnen maken".

Hoe kan een bouw- of infrabedrijf meedoen? Wat zijn de criteria?

Vanaf 1 december is het mogelijk om, via een formulier op een speciale website, een initiatief in te zenden. Er wordt gelet op vier criteria:

  • Vernieuwing: is de activiteit uniek, creatief en/of bijzonder? 
  • Overdraagbaarheid: kunnen andere bedrijven deze actie ook toepassen?
  • Effectiviteit: zijn er zichtbare resultaten?
  • Duurzaamheid: draagt het op een duurzame manier bij aan een meer diverse en inclusieve werkomgeving? 

Inzenden van initiatieven is mogelijk tussen 1 december 2023 en 9 februari 2024. Via dit formulier op deze pagina kan je je initiatief inzenden.

Hoe ziet de jurering eruit?

Wij maken eerst een selectie van alle inzendingen van onze leden. Deze selectie wordt vervolgens door SER Diversiteit in Bedrijf beoordeeld. Tot slot zullen daar zes finalisten uitrollen: drie in de categorie mkb en drie in de categorie grootbedrijf. Een deskundige externe jury verstrekt punten op een schaal van 0 t/m 5 en bepaalt welke zes initiatieven in de finale staan.

Na 9 februari 2024 worden er geen inzendingen meer meegenomen in de jurering. De organisatie controleert nu alle nominaties en of deze voldoen aan de criteria en dus meedingen naar de award. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De genomineerde initiatieven worden bekend gemaakt via nieuwsbrief, social media en andere media. 

Wat is de rol van SER Diversiteit in Bedrijf in deze award?

Wij vinden diversiteit en inclusie een belangrijk onderwerp en daarom hebben we in 2018 het diversiteitscharter van SER Diversiteit in Bedrijf ondertekend en in het meerjarenprogramma Toekomst van Werk een bijpassend subdoel geformuleerd. SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. In dat kader, dankzij een schenking vanuit de Goldschmeding Foundation én onze ondertekening van het diversiteitscharter, is er ruimte om initiatieven uit te lichten in de bouw- en infrasector, alsmede de technieksector. De Bouw en Infra inclusief Award is een gezamenlijk initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf en Bouwend Nederland. Vandaar dat SER Diversiteit in Bedrijf de inzendingen ook mede-beoordeelt.

Wanneer en waar is het evenement?

Het evenement vindt plaats op 11 april 2024. De awarduitreiking wordt een divers en inclusief evenement met relevante sprekers. Voor de bekendmaking van de winnaar krijgen de finalisten de kans om op het podium hun initiatief toe te lichten. Uiteindelijk wint het initiatief een prijs, niet het bedrijf. Meer informatie over de locatie volgt.

Contact?

Heb je een praktische vraag over dit evenement? Neem dan contact op met het Evenementenbureau. Wil je een vraag stellen over de award, het inzendproces of jurering? E-mail Kirsten Notenbomer, adviseur Sociale Zaken.