Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Arbeidsomstandigheden
  4. Pago en intredekeuring

Pago en intredekeuring

Alle werknemers in de bouw en infra hebben recht op individugerichte preventiezorg. Dit omvat een intredekeuring voor nieuwe medewerkers en een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) elke 2 of 4 jaar.

Intredekeuring

Onderdeel van het individugerichte pakket preventiezorg is de intredekeuring. In de cao Bouw & Infra zijn afspraken opgenomen in het kader van verzuimpreventie. Een medewerker die nieuw is in de sector, kan te maken krijgen met een intredekeuring. Dit is een functiegericht onderzoek, waarbij afweging plaatsvindt van de belasting van het werk en de belastbaarheid van de medewerker. Nadere regels hierover staan in paragraaf 1.1 van de cao.

PAGO

Daarnaast heeft iedere medewerker eens per 2 of 4 jaar recht op een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Dit maakt deel uit van het cao-pakket Preventiezorg, waarin voor alle werknemers het recht op vrijwillig onderzoek, advies en begeleiding is geregeld. Op welke leeftijd een werknemer recht heeft op een keuring is vastgelegd in de cao Bouw & Infra.

Uitvoering keuringen

De activiteiten in het kader van indivugericht pakket preventiezorg worden uitgevoerd door gecertificeerde arbodiensten die een samenwerkingsovereenkomst hebben met Stichting Volandis. Hierin is onder andere afgesproken hoe de keuringen moeten worden uitgevoerd. Door bedrijfsartsen beroepsspecifieke informatie over gezondheidsrisico's te verschaffen, zorgt Volandis ervoor dat zij tijdens de keuring goed weten waar zij op moeten letten.

Medische keuring, verplicht of niet?

De intredekeuring is, afhankelijk van de functie die de werknemers gaat vervullen, verplicht als de werknemer nog nooit in de bouw heeft gewerkt. Daarnaast ben je als werkgever verplicht de werknemers in de gelegenheid te stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Werknemers zijn echter niet verplicht hier gebruik van te maken, ze mogen zelf weten of ze zich laten onderzoeken of niet. 

Wanneer en waar?

De werknemer ontvangt van de arbodienst automatisch een uitnodiging voor de keuring. Hij hoeft daar zelf niets voor te doen en de werkgever ook niet. De keuring vindt plaats bij de arbodienst. Als een werknemer gezondheidsklachten heeft waarvan hij denkt dat ze door zijn werk komen, kan hij zelf tussentijds een afspraak maken bij de arbodienst.

A

B