Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Arbeidsomstandigheden
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen pbm

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet als alle andere maatregelen om de werknemer tegen bepaalde risico’s te beschermen niet werken of niet voldoende bescherming bieden.

Kosteloos verstrekken

Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen kosteloos aan werknemers ter beschikking te worden gesteld. Het is verstandig om goed bij te houden welke PBM je aan de werknemers verstrekt en hier ook voor te laten tekenen (bekijk ons voorbeeldformulier).
Onderscheid hierbij Persoonsgebonden PBM (op naam: bijv. helm, schoenen etc.) en Projectgebonden PBM (voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld valbeveiliging).

Werknemer weigert PBM te gebruiken

Soms gebruikt een werknemer zijn PBM niet. Dit is niet wenselijk in het kader van de veiligheid. Vanuit je zorgplicht als werkgever ben je verplicht om de werknemer veilig te laten werken en als dat niet gebeurt, kan de Arbeidsinspectie je in het ergste geval een boete opleggen. Het is dus zaak om de werknemer er op te wijzen dat hij zijn PBM moet gebruiken en als hij dat niet doet de reden daarvoor te achterhalen.
Vraag waarom hij geen PBM draagt. Misschien passen ze niet goed of is er iets kapot. Je kan dan zorgen dat de PBM gerepareerd of vervangen worden of op zoek gaan naar beschermingsmiddelen die wel goed zitten. Maak een verslag van dit gesprek.

  • Gebruik een PBM verklaring.
  • Leg de regels goed aan de medewerkers uit. Leg ook uit dat hen de toegang tot het werk zal worden ontzegd bij het niet dragen van PBM. Een medewerker die geen arbeid uitvoert door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de medewerker behoort te komen, ontvangt geen loon. Bevestig dit schriftelijk en neem dit op in het personeelsdossier.
  • Blijft de werknemer nog steeds weigeren, dan kan dit zelfs tot ontslag leiden. Neem in dat laatste geval wél contact op met Bouwend Nederland Advies.
  • Leg schriftelijk vast wanneer en hoe je de medewerker hebt geïnstrueerd over het dragen van PBM en wanneer en hoe je hem hebt gewaarschuwd op momenten dat hij de regels overtrad. Met het dossier kun je in een eventuele ontslagprocedure proberen aan te tonen dat hij weigert om gezond en veilig te werken en wat je daaraan hebt gedaan. Vermeld in een waarschuwingsbrief de aard, datum en zo mogelijk tijdstip van de weigering. Tevens de aard van de sanctie en de volgende stap, indien de werknemer zal blijven weigeren.

Bekijk ook

RI&E

Heb je medewerkers in dienst? Dan ben je verantwoordelijk voor een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Arbeidsomstandigheden

Zo zorg je voor de ideale arbeidsomstandigheden!