Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Cao
  4. Cao railinfra

Cao railinfra

Voor bedrijven die actief zijn in de aanleg en het onderhoud van het Nederlands spoorwegnet is een aparte Cao van kracht, de Cao Railinfrastructuur (RIS). De onderhandelingen voor deze Cao worden vanuit Bouwend Nederland gevoerd door de leden van de vakgroep Railinfra (VRI). Naast de VRI maakt ook Strukton Rail B.V. als zelfstandige partij deel uit van de werkgeversdelegatie. Van vakbondszijde nemen FNV, CNV Vakmensen en Vakorganisatie HZC deel aan de onderhandelingen.

Nieuwe cao Railinfrastructuur

De Cao RIS dient te passen bij de huidige (markt)omstandigheden, waardoor meer flexibiliteit en verhoging van de productiviteit wordt gerealiseerd.

Op 4 december 2023 hebben Cao-partijen een Onderhandelingsresultaat (OHR) bereikt voor een nieuwe Cao RIS met een looptijd van periode 1-2024 t/m periode 7-2025. Zowel werkgevers als vakbonden hebben zich inmiddels akkoord verklaard met het OHR.

Momenteel zijn partijen bezig het OHR te ‘vertalen’ naar een nieuwe Cao-tekst: zodra deze gereed is zal deze worden gepubliceerd.

Downloads

Hieronder vind je de tekst van het Onderhandelingsresultaat en de lopende cao RIS (periode 1- 2023 t/m periode 13-2023).

Bekijk ook

Vakgroep Railinfra

De vakgroep Railinfra behartigt de belangen van de aannemingsbedrijven in dit marktsegment.

Cao bouw en infra

De cao bouw en infra is belangrijk voor onze sector, ook voor jou als ondernemer. We lichten een aantal belangrijke vastleggingen voor je uit.