Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Cao

Cao

De cao bouw en infra is van groot belang voor jou als ondernemer en omvat onder andere algemene bepalingen, loon- en salaristabellen, stageregelingen, in- en uitdienst procedures, arbeidsduur en toeslagen, vrije dagen, verlof, inkomen, toeslagen, vergoedingen, opleiding en ontwikkeling, veiligheid en gezondheid, en arbeidsongeschiktheid. De cao vlakglas is van toepassing op groothandel in vlakglas en glasbewerking, terwijl voor de aanleg en het onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet de aparte cao railinfrastructuur (RIS) geldt. Daarnaast is er de cao Bedrijfstakeigen regelingen voor de bouwnijverheid (cao BTER), die de statuten en reglementen van bouwnijverheidsfondsen omvat. Lees snel verder voor meer informatie over alle cao’s.

Alle cao downloads op een rij

Dit vind je in de cao Bouw & Infra

De cao bouw en infra is belangrijk voor onze sector, ook voor jou als ondernemer. We lichten een aantal belangrijke vastleggingen voor je uit. Zodat je de meest belangrijke informatie meteen kan inzien:

 

 • Cao algemeen
 • Loon- en salaristabellen
 • Stageregelingen
 • In-en uitdienst
 • Arbeidsduur en tijdgerelateerde toeslagen
 • Vrije dagen en verlof
 • Inkomen
 • Toeslagen en vergoedingen
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Veiligheid en gezondheid
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

 

Lees snel verder voor meer informatie over bovenstaande vastleggingen in de cao.

 

Bekijk cao Bouw & Infra

De cao voor Vakgroep Glas

De cao Vlakglas geldt voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die in een onderneming of een afdeling daarvan zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighoudt met:

 

 • de groothandel in vlakglas, al dan niet in combinatie met het plaatsen van bewerkt en/of onbewerkt vlakglas; en/of
 • de bedrijfsmatige bewerking en/of verwerking van vlakglas (zoals de productie van isolerend dubbelglas, gelaagd glas en voorgespannen/gehard glas), waaronder niet begrepen het plaatsen van vlakglas; en/of
 • het vervaardigen van glas in metaal (zoals geëtst en gebrandschilderd glas).

 

Bekijk cao vlakglas

Vergroot je kennis

Wegwijs in de cao Bouw & Infra

In een dag op de hoogte van alle ins & outs rondom de cao voor de bouw- en infrasector!

Alles over de cao bedrijfstakeigen regelingen (BTER)

Naast de arbeidsvoorwaarden cao, de cao Bouw & Infra, geldt er nog een cao Bedrijfstakeigen regelingen voor de Bouwnijverheid (cao BTER). In deze cao zijn nagenoeg alle statuten en reglementen van de fondsen die er in de bouwnijverheid zijn, opgenomen. De looptijd van deze cao is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

 

Bekijk cao bedrijfstakeigen regelingen

De cao voor aanleg en onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet

Ben je actief in de aanleg en het onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet? Dan is een aparte cao van kracht, de cao Railinfrastructuur (RIS). De onderhandelingen worden vanuit ons gevoerd door de vakgroep Railinfra (VRI). Naast de VRI maakt ook Strukton Rail als zelfstandige partij deel uit van de werkgeversdelegatie. Van vakbondszijde wordt onderhandeld door FNV, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps.

 

Bekijk cao railinfra

Onwerkbaar weer

Soms is het weer zodanig slecht dat er eigenlijk niet gewerkt kan worden. De cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra bepaalt wanneer er vanwege het weer niet meer gewerkt kan worden. De werkgever beoordeelt in redelijk overleg met de betrokken werknemers, waarbij zowel het bedrijfsbelang als de veiligheid en gezondheid van de werknemers in acht worden genomen, wanneer en hoe lang als gevolg van ongunstige weersomstandigheden of te weinig licht niet kan worden gewerkt.

 

Bekijk Onwerkbaar weer

Bekijk ook

Arbeidsovereenkomsten

Alles wat je moet weten rondom arbeidsovereenkomsten voor jouw bedrijf.

Arbeidsvoorwaarden en beloning

Lees meer over bepalingen uit de cao, de wet en andere regelgeving. Zo kun je meteen aan de slag.

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.