Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Cao
  4. Cao bter

Cao BTER

Naast de arbeidsvoorwaarden cao, de cao Bouw & Infra, geldt er nog een cao Bedrijfstakeigen regelingen voor de Bouwnijverheid (cao BTER).

Cao Bedrijfstakeigen regelingen (BTER)

In deze cao zijn nagenoeg alle statuten en reglementen van de fondsen die er in de bouwnijverheid zijn, opgenomen. Deze cao heeft een langere looptijd dan de arbeidsvoorwaarden-cao. De looptijd is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Download hier de cao Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER) Bouw & Infra 2021-2025

Bekijk ook

Cao Bouw & Infra

De cao bouw en infra is belangrijk voor onze sector, ook voor jou als ondernemer.

Cao Railinfra

Voor de bedrijven die actief zijn in de aanleg en het onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet is een aparte cao van kracht, de cao Railinfra.