Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. De bouw maakt het slim
  4. Knaapen bouwt klimaatadaptief met groen en circulair dak

Knaapen bouwt klimaatadaptief met groen en circulair dak

Welkom bij De bouw maakt het SLIM! In deze serie laten we slimme oplossingen van ondernemers zien. Zo ontwikkelde Knaapen een groen, duurzaam en circulair dak dat én op 99% van de hellende corporatiedaken past én - met minimale voorbereiding - in één dag te monteren is. ROEF® is nauwelijks duurder dan een traditionele dakrenovatie met zonnepanelen, dus voor hetzelfde geld doe je het driedubbel goed.

Het klimaat verandert en brengt extremer weer mee: natter, droger, heter. Hierdoor nemen wateroverlast, hittestress en droogte toe. Maatregelen in de gebouwde omgeving kunnen de negatieve gevolgen van extremer weer fors beperken. Het modulaire en circulaire groene dak van Knaapen is een voorbeeld van zo’n maatregel. Groene daken helpen mee om een deel van dat hemelwater op te vangen: de substraatlaag en de plantenwortels houden het water vast en geven het langzaam weer af. 

Subsidie

Knaapen heeft voor de ontwikkeling van hun innovatie gebruik gemaakt van subsidie. Het EFRO-programma OP-Zuid is bedoeld om het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg extra te stimuleren. Voor de periode 2021-2027 is een budget van circa €125 miljoen beschikbaar. Alle type organisaties in regio Zuid-Nederland kunnen een aanvraag indienen. Een project moet ten goede komen aan het mkb. Voor meer informatie over deze en andere interessante (innovatie)subsidies klik je hier

Slimme logistiek

ROEF® is zo gemaakt en het logistieke proces zo ingericht dat er per dak maar één vrachtwagen de wijk in rijdt. Logistiek partner Martens Best verzamelt alle materialen in een hub, zodat ze alles op één vrachtwagen kunnen laden: de dakplaten, de zonnepanelen, de dakramen, de beplanting... Aan het einde van de dag nemen ze alle pannen van het oude dak mee terug voor recycling. Niemand kan dan nog zien dat er in de wijk gewerkt is. Behalve dan dat er een nieuw dak zichtbaar is. Lees hier verder over slimme bouwlogistiek bij TNO of beluister hier de podcast 'De bouw maakt het' over de toekomst van bouwlogistiek en de opkomst van bouwhuis. 

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Steeds meer woningcorporaties en andere vastgoedpartijen werken volgens de RGS-methode. Zo ook Knaapen. RGS is een vorm van ketensamenwerking, waarbij:

  • De opdrachtgever de opdrachtnemer aanstuurt op gewenste resultaten.
  • De opdrachtnemer adviseert over de werkzaamheden die nodig zijn om de resultaten te bereiken.
  • Na de uitvoering is de opdrachtnemer gedurende meerdere jaren verantwoordelijk voor de overeengekomen prestaties en toont met metingen aan dat deze zijn gerealiseerd.
  • De ervaring en kennis die de opdrachtnemer en de opdrachtgever verkrijgen, gebruiken ze weer in de volgende onderhoudscyclus. Zo zijn ze samen in staat om continu te verbeteren.

Op deze manier ontstaat een keten van experts die elkaar uitdaagt, samen innoveert en het onderhouden van en investeren in vastgoed een stap verder brengt. Meer weten? Lees dan verder in onze nieuwe brochure voor opdrachtnemers

Tip voor andere ondernemers

Rob Pittens: "Als je een idee hebt, gooi het dan in de groep. Samen met de kennis en informatie van anderen kun je jouw idee veel verder brengen."

Over Knaapen

Met een gemiddelde leeftijd in het MT van 40 jaar is Knaapen een jong bedrijf. Maar het bedrijf heeft een rijke historie. KnaapenGroep werd opgericht in 1652 en is daarmee het oudste familiebedrijf van Brabant. Inmiddels staat de 11e generatie aan het roer. Knaapen heeft zich in de aflopen decennia ontwikkeld van schildersbedrijf naar een multidisciplinair onderhoud- en renovatiebedrijf met alleen woningcorporaties als opdrachtgever. Er werken nu ongeveer 145 medewerkers in Son.

Over ROEF®

ROEF® is inmiddels een zelfstandig productiebedrijf waarvan ook andere bouwbedrijven dan Knaapen afnemer zijn. ROEF® is ontwikkeld als product voor renovaties, maar er is ook concrete belangstelling vanuit ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen. Vanaf 2024 wordt ROEF® beschikbaar voor nieuwbouw.

Vragen? Neem gerust contact op!

Onze specialisten staan voor je klaar. Bel 06-22475672 of stuur een bericht via de onderstaande button. Je kan ook contact opnemen met de medewerkers van Bouwend Nederland in jouw regio.

Bekijk ook

De bouw maakt het SLIM

Bekijk alle inspirerende voorbeelden uit de SLIM campagne.