Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. De bouw maakt het slim
  4. Samen innoveren

Samen innoveren

Labs, broedplaatsen, makerspaces, hubs, communities, research platforms en andere plaatsen om ideeën op te doen, te testen, te delen en uit te werken. Wil je zelf aan de slag met innoveren in jouw bedrijf? Profiteer dan van de bestaande netwerken!

Overzicht

Gebouw Westraven Rijkswaterstaat | Griffioenlaan 2 | Utrecht
LEF Future Center RWS

Inspiratie en ideevorming rondom klimaatadaptatie, slimme en groene mobiliteit en circulaire economie.

Innovatie TestCentrum RWS

Testcentrum van RWS voor innovatieve producten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Innovatieloket RWS

Het innamepunt van innovatievoorstellen. Deze worden beoordeeld op geschiktheid voor RWS, en begeleid tot er een eigenaar gevonden is binnen RWS.

Duurzaam GWW

Duurzaam GWW helpt partijen in de GWW-sector om handen en voeten te geven aan een Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI). 

Van den Broekweg 4 | 2628 CR | Delft
De WaterStraat | Green Village

De WaterStraat is een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstratie. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier gezamenlijk aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met hemelwateroverlast in de stad. De WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, (door) te ontwikkelen en te demonstreren.

Oudeweg 91-95 | 2031 CC | Haarlem
BouwLab R&Do

BouwLab R&Do is opgericht om nieuwe innovaties en technische mogelijkheden te onderzoeken en direct laagdrempelig toepasbaar te maken binnen de bouw. Pionieren kun je nu eenmaal het beste in teamverband.

Van der Burghweg 1 | Gebouw 26 A | 2628 CS | Delft
De Bouwcampus

De Bouwcampus is een ontmoetingsplek voor partijen uit de hele bouwsector. Marktpartijen, kennisinstellingen en overheden werken hier samen aan het versnellen van innovatie in de bouw. Een ideale plek om inspiratie op te doen, kennis te delen en te werken aan vernieuwing.

The Gallery | Hengelosestraat 500 | 7521 AN | Enschede
Pioneering Enschede

Zo’n 120 bedrijven en instellingen werken actief samen in tien verschillende projectgroepen, de werkplaatsen van Stichting Pioneering. De deelnemende partijen delen hun kennis in verschillende business cases en ontwikkelen samen nieuwe werkwijzen en producten.

Zernikelaan 17 | 9747 AA | Groningen
BuildinG

BuildinG is hét onafhankelijke kennis- en innovatieplatform voor toekomstbestendige bouw en infra in Noord-Nederland. Met een proeftuin, kennis en netwerk helpt BuildinG ondernemers, onderzoekers, bewoners en overheden bij innovatie voor een betere gebouwde omgeving en een vitale regionale bouweconomie.

Molengraaffsingel 12 | 2629 JD | Delft of Wilhelmina van Pruisenweg 104 | 2595 AN | Den Haag
YES! Delft

Bij YES! Delft helpen we een positieve impact op de wereld te maken door ondernemerschap en ons uitgebreide startup-ecosysteem. Ons team is proactief betrokken bij de reis van startups van start tot exit, om de oprichters in staat te stellen bij te dragen aan een betere wereld.

Julianalaan 67 | 2628 BC | Delft
RoboValley/RoboHouse

RoboValley is een onafhankelijke stichting die samenwerkt met de TU Delft en uitvinders helpt bij de ontwikkeling van robotica start-ups. RoboHouse is RoboValley's Smart Industry Fieldlab.

Paardskerkhofweg 15 | 5223 AJ | Den Bosch
SPARK Makers Zone

SPARK Makers Zone is ruim 1.000 vierkante meter en kent verschillende werkplaatsen, werkbanken en een unieke mix van machines. Hier kun je echt alles maken.

Automotive Campus 30 | 5708 JZ | Helmond
Brainport Smart District

Brainport Smart District is bedoeld als grootschalig experiment voor nieuwe vormen van bouwen, samenleven, energie, watervoorzieningen en vervoer.

Urmonderbaan 22 | 6167 RD | Sittard-Geleen
Brightlands Chemelot Campus

Brightlands Chemelot Campus is een broedplaats voor materiaalkunde en innovatie. Word lid van de community en stimuleer samen innovatie!

Van Den Broekweg 4 | 2628 CR | Delft
The Green Village

The Green Village is een proeftuin voor duurzame innovaties, op de campus van de TU Delft. Het is een openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe technologieën voor de woon- en leefomgeving.

Bekijk ook

De bouw maakt het SLIM

Bekijk alle inspirerende voorbeelden uit de SLIM campagne.