Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Digitalisering
 4. Financiele faciliteiten voor innovatie

Financiële faciliteiten voor (samenwerking in) innovatie

Er zijn verschillende landelijke financiële faciliteiten voor innovatie-initiatieven. Deze financiële faciliteiten zijn geschikt voor bouwbedrijven die individueel of in een consortium willen investeren in innovatie. Hieronder vind je de in 2024 beschikbare regelingen of samenwerkingen aan voor (MKB-)bedrijven, scale-ups en start-ups.

Waar ben je naar op zoek?

 1. Ik zoek een bijdrage in de ontwikkelingskosten
 2. Ik zoek cofinanciering bij innovatieontwikkeling
 3. Ik wil graag deelnemen aan innovatieve consortia
 4. Ik zoek leningen en/of krediet voor innovatieontwikkeling

 

Ik zoek een bijdrage in de ontwikkelingskosten

WBSO

De financiële lasten van research en development (R&D) kun je verlagen via de WBSO. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. De regeling verlaagt loonkosten van je R&D-medewerker of levert je als ondernemer zelf extra aftrek op. Ook kosten voor prototypes of onderzoeksapparatuur kunnen eronder vallen. Deze regeling is ook voor scale-ups.

Meer informatie: ondernemersplein.kvk.nl/wbso/

Ik zoek cofinanciering bij innovatieontwikkeling

Vroege fase financiering (VVF)

De regeling biedt cofinanciering voor de stap van idee tot de start van productontwikkeling. In deze fase gaat het om het creëren en verifiëren van commerciële concepten, het identificeren van de geschikte markt en het ontwikkelen van de juiste licenties (intellectueel eigendom). Er is ook een regionale variant. Provincies kunnen hiermee een fonds opzetten voor leningen.

Meer informatie: ondernemersplein.kvk.nl/vroegefasefinanciering-vff/

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Bij de provinciaal georganiseerde ontwikkelingsmaatschappijen is geld beschikbaar voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven.

Meer informatie: ondernemersplein.kvk.nl/regionale-ontwikkelingsmaatschappijen-rom/

Invest-NL

Invest-NL is een privaat investeringsfonds gefinancierd door de overheid met een focus op energietransitie en innovatieve scale-ups. Richtlijn voor een investeringsbedrag van Invest-NL is 5 miljoen euro, waarbij het fonds maximaal 50 procent van het benodigde bedrag financiert. Een of meer investeerders moeten dus ook 5 miljoen investeren. Via een aantal korte gerichte vragen schat Invest-NL in of een project of onderneming in aanmerking komt voor een bijdrage.

Meer informatie: www.invest-nl.nl/

Ik wil graag deelnemen aan innovatieve consortia

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Bouw en Techniek ondersteunt de vorming van consortia tussen overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en de publieke omgeving ondersteund. Deze consortia hebben tot doel om gezamenlijk kennis en innovatieve methodes, producten of diensten te ontwikkelen voor de middellange termijn (2-6 jaar). Het gaat om open-innovatieontwikkeling gericht op een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving. Regelmatig doet het TKI Bouw en Techniek uitvragen waar je je als bouwbedrijf voor kan aanmelden.

Meer informatie: tki-bouwentechniek.nl/samenwerkingen

Ik zoek leningen en/of krediet voor innovatieontwikkeling

Innovatiekrediet Budget

Het innovatiekrediet is een lening voor de ontwikkelfase van nieuwe producten, processen of diensten. Je bent druk bezig om iets werkend te krijgen, maar er is nog geen omzet. Je kunt een lening aanvragen voor innovatieve ideeën op technisch of klinisch gebied. Het innovatiekrediet is ook voor scale-ups.

Meer informatie: ondernemersplein.kvk.nl/innovatiekrediet

BMKB, Borgstelling MKB Kredieten

Bij deze regeling staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken en andere financiers geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat. De borgstelling geeft hen meer zekerheid, als er bijvoorbeeld onvoldoende gebouwen of machines aanwezig zijn. Startende en technologisch innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden voor een startuplening.

Meer informatie: ondernemersplein.kvk.nl/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

Garantie Ondernemersfinanciering

De regeling helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Tijdens de coronacrisis is de GO verruimd:

 • De hoogte van de lening waarvoor de overheid garant staat, is 150 miljoen euro.
 • Het maximale garantiepercentage over de lening is 50%.
 • De regeling loopt tot en met 13 juni 2025.

Meer informatie: ondernemersplein.kvk.nl/garantie-ondernemingsfinanciering

Groeifaciliteit

De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit gebeurt door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt. Bij verlies vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier dus behoorlijk. De regeling Groeifaciliteit is aan te vragen tot en met 1 juli 2024.

Meer informatie: ondernemersplein.kvk.nl/groeifaciliteit

Seed business angels Budget

Seed business angel fondsen zijn voor technostarters. Een fonds financiert door aandelen van bedrijven te kopen, eventueel aangevuld met achtergestelde en converteerbare leningen. Naast financiering krijg je met business angels ook ervaren, ondernemende investeerders als klankbord. Een Seed business angel fonds kan minimaal 50.000 euro en maximaal 500.000 euro investeren per technostarter. Meer geld nodig? Dan is de Seed Capital-regeling interessant.

Meer informatie: ondernemersplein.kvk.nl/seed-business-angel-fonds

Seed capital

De Seed capital-regeling richt zich met leningen en krediet vooral op technostarters en creatieve starters. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt kapitaal aan investeringsfondsen. Zij investeren met risicokapitaal in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied. Deze regeling heeft geen specifieke fondsen voor de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital

Bekijk ook

Digitalisering en industrialisatie

Wil je blijven innoveren? Ontdek wat er speelt in de bouw- en infrasector.

Resultaatgericht samenwerken (RGS)

RGS is een manier waarop opdrachtgevers en opdrachtnemers samenwerken voor betere resultaten.